Råd för att minska smittspridning av coronavirus i vår skola!

Om du uppvisar symtom som feber, hosta och svårigheter att andas ska du stanna hemma från skolan. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk – allt för att minska smittspridning.

Rekommendationerna gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte. Både elever och all skolpersonal ska stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri två dagar innan man får gå tillbaka till skolan. 

Folkhälsomyndigheten bedömer att det i dagsläget inte finns någon anledning att hålla friska elever hemma från skolan. De gör den bedömningen utifrån tidigare erfarenheter från spridning av influensasjukdom, som smittar på liknande sätt som covid-19. Folkhälsomyndigheten anser genom dessa erfarenheter att det har ingen eller mycket liten effekt på smittspridningen att stänga skolor. Vidare anser Folkhälsomyndigheten att skolan sett ur ett samhälleligt och socialt perspektiv fyller en viktig funktion.  

Sjuk under skoldagen

Om du som elev blir sjuk under skoldagen gör du en sjukanmälan och går du hem så snart som möjligt. Är du omyndig kontaktar du vårdnadshavare som gör anmälan och eventuellt väntar du i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.  

Vad kan du själv göra för att förebygga luftvägsinfektioner?

 • Undvik att röra vid ansiktet och ögonen.
 • Undvik nära kontakt med sjuka människor.
 • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter toalettbesök. Handsprit är ett alternativ om handtvätt inte är möjligt.
 • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. Då hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.
 • Torka av din dator varje dag.
 • Ta inte i hand när du hälsar. 
 • … och glöm inte att säga till skol- eller städpersonal om du upptäcker att tvålen, handspriten eller pappershanddukarna tagit slut.

Vad gör skolan för att förebygga spridningen av covid-19?

 • Ser till att det finns god tillgång till två och pappershanddukar på toaletterna.
 • Sätter upp affischer om vikten av handtvätt  och annan viktig information på skolan.
 • Placerar ut handsprit på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten, till exempel entréer och matsalar.
 • Skolmatspersonal serverar lunchen.
 • Städar skolans lokaler, framför allt toaletter och bordsytor, dörrhandtag och räcken varje dag. 

Undervisning

 • Viktigt att all personal i skolan informerar eleverna om viruset och om de åtgärder samhället sätter in för att hindra spridningen. Diskutera farorna med ryktesspridning och konspirationsteorier och vikten av källkritik. Utgå från Folhälsomyndighetens och Skolverkets webbsidor där det finns samlad information om covid-19.
 • Var särskilt uppmärksam på förekomsten av kränkande kommentarer eller mobbning på grund av den aktuella situationen. Vi har alla ett stort ansvar att agera tillsammans så att inte detta ska uppstå.

Vill du ha mer information?

Kommunen är huvudman och har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar  för vår kommunala gymnasieskola. De följer noga regeringens och andra ansvariga myndigheters beslut och rekommendationer. Kommunen uppdaterar kontinuerligt sin hemsida om information som rör coronaviruset.

Elevhälsan på skolan samverkar med skolledningen kring smittskydd och hygien i skolan. De följer Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsenheten. 

Vid generella frågor om covid-19 hänvisar Folkhälsomyndigheten till frågor och svar om covid-19 på deras webbplats. 

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset

https://www.Skolverket.se

Telefonnummer

113 13 – Nationellt informationsnummer för stora olyckor och kriser. Ger svar på allmänna frågor kring coronaviruset som ej är symptom- eller vårdrelaterade, om du inte själv kan hitta information via webben. Observera att 113 13 använder myndigheternas webbplatser som underlag för att svara på frågor. 

1177 – Sjukvårdsrådgivning via telefon. Ring hit eller till din vårdcentral om du har symptom som torrhosta, feber, och/eller andningsbesvär OCH något av följande stämmer: Du känner dig mycket sjuk, är över 80 år eller arbetar inom vård och omsorg. Ring ej 1177 för allmänna frågor. 

Nödnumret 112 ska endast användas till akuta situationer med fara för liv, miljö och egendom. 

Källor: Folkhälsomyndigheten.se, SOS Alarm.se, Haparanda Kommun.se, Krisinformation.se och Skolverket.se