Nyheter från Europeiska unionen

EU-ländernas stats- och regeringschefer höll ett telefonmöte den 11 mars  – något som inte skett tidigare – för att samtala om coronaviruset som nu finns i alla medlemsländer. Stats- och regeringscheferna enades om att

  • genom vetenskapliga proportionerliga åtgärder begränsa spridningen av viruset
  • genom gemensamma upphandlingar ska EU-kommissionen se till att det finns tillräckligt med sjukvårdsutrustning som masker och andningsmaskiner.
  • genom att främja forskning om viruset och därigenom få fram ett vaccin.
  • genom att ge stöd för små och medelstora företag begränsa de socialekonomiska konsekvenserna samt se till att det finns likviditet och vara mer tillåtande om EU-länder genom olika åtgärdspaket riskerar att bryta mot unionens budgetregler. 

Ordförande i EU-kommissionen Ursula von der Leyen lovade att snarast sätta ihop en coronafond på 25 miljarder kronor som ska användas till sjukvård, små och medelstora företag, arbetsmarknad och utsatta sektorer.  En arbetsgrupp ska tillsammans med medlemsländerna arbeta för att pengar börjar flöda ut under de kommande veckorna. Stats- och regeringscheferna ska träffas igen vid nästa ordinarie EU-topppmöte om drygt en vecka och då kommer de att diskutera coronavirusets framfart igen. 

Källa 

Europaportalen