Senaste nytt

Juniorambassadörerna Niko och Bedur i Bryssel

Tornedalsskolan hoppas detta läsår bli certifierade som en av Europaparlamentets ambassadörsskolor genom att arbeta för att fler barn och ungdomar ska få kunskap om vad Europeiska Unionen gör.

På skolan fungerar treorna på samhällsvetenskapsprogrammet som juniorambassadörer och därför erbjöds Niko Saapunki och Bedur Shanewir att åka med ett tjugotal andra ungdomar från Norr- och Västerbotten till Bryssel som initierats av Europa Direkt Norrbotten och projektledaren Jonas Nuldén. En fantastiskt rolig och lärorik resa tyckte Niko och Bedur. Niko som tycker att politik är intressant såg det som en unik möjlighet att få fördjupa sina kunskaper om Europeiska unionen. Tanken var att ungdomarna skulle få en inblick i EU:s arbete, bland annat hur man jobbar med jämställdhets- och miljöfrågor och sedan hjälpa till att sprida det vidare hemmavid. Huvudpunkten för resan var förstås parlamentet men de besökte även North Sweden European Office, kontoret för fackliga organisationer (LO, TCO och SACO) och avslutade med ett besök på Sveriges ständiga representation som knöt ihop säcken på ett fint sätt säger Niko. Ungdomarna hann också med att få en glimt av staden Bryssel, äta god mat och umgås med sina nya resekompisar. Både Niko och Bedur säger att de kände gemenskap direkt i gruppen trots att de inte träffats innan och att de hade jättekul tillsammans. Vänskap som har fortsatt efter resan. Bedur berättar att för henne blev resan en ”ögonöppnare”. Hon säger att det har varit mycket funderande kring vad hon ska studera efter gymnasiet men nu är Bedur säker på vad hon vill: det blir statsvetenskap med offentlig politik och organisation! Förhoppningsvis kommer eleverna på Tornedalsskolan att på något sätt få höra mer om denna resa framöver.

Europe Direct (Europa Direkt) är ett informationsnätverk av EU-kommissionen tillsammans med lokala och regionala partners. I dagsläget har unionen närmare 500 kontor utplacerade på olika platser i syfte att svara på frågor och sprida information om EU:s många politikområden. I Sverige finns 20 samlingspunkter dit medborgare, organisationer, skolor och företag kan vända sig med frågor, funderingar och även åsikter om det arbete som gjorts och pågår.

Foto från Bryssel: Adam Jonsson