AllmänNyheterPEPP

Demokratin fyller 100 år

År 1921 fick för första gången både män och kvinnor rösta till riksdagen Sverige. För att uppmärksamma detta har bland annat en demokratistuga turnerat runt om i landet. I början på september var den i Haparanda. Till demokratistugan var alla välkomna för att få information och delta i olika aktiviteter. Dagen till ära invigdes den av EU-minister Hans Dahlgren (s) och han berättade varför det var viktigt att uppmärksamma demokratins dag. Ministern sa bland annat att demokrati gör samhället starkt för det innebär att alla medborgare får vara med och bestämma. Att vi får ha yttrandefrihet, pressfrihet och tryckfrihet och att vi genom detta kan ta reda på saker och få information. Ministern sa även att vi måste fortsätta och engagera oss i det demokratiska samtalet, att alla människor har ett lika värde och det är kärnan i demokratin.