Allmän

Ledarskap i klassrummet

Föreläsare John Steinberg, rektor Peter Martiin och förvaltningschef Arja Martinviita

Skolstart! Förvaltningschef Arja Martinviita och Haparanda stads rektorer har kommit överens om att skolan det här läsåret ska ha särskilt fokus på ledarskap i klassrummet. Därför fick all pedagogisk personal inför skolstarten lyssna på en mycket inspirerande och bra föreläsning av John Steinberg, fil.dr i pedagogik.

John Steinberg är uppväxt i USA men har bott många år i Sverige och han har stor erfarenhet av arbete inom skolans värld då han arbetat som universitetslektor, rektor, konsult och handledare.

–  Idag ställs helt andra krav på pedagoger än tidigare säger Steinberg.  Han menar att yrket blivit svårare då det krävs så mycket mer än att bara få elverna studiemotiverade bland annat genom nya bedömningsätt och uppföljning av eleverna i en politiskt styrd organisation. Moderna metoder kräver mer ledarskap och struktur.  Steinberg säger att pedagogyrket är ett ledarskapsyrke. Han tog upp många saker bland annat hur viktigt det är att ge “explosiva” barn omställningstid i skolan och inte ha för bråttom. Han sa också att det är bra att ha strategier för hur man ska handskas när konflikter uppstår. Sammanhang underlättar framgång och som pedagog är det bra se till att man är bekväm i sitt uppdrag. Vidare föreläste Steinberg om lärarjobbet som ett relationsyrke. Barn och ungdomar möter så många personer i skolans värld varje dag under många år och då gäller det att kunna få deras uppmärksamhet. Nyckelfaktorer i detta var att skapa stabilitet, pålitlighet, trovärdighet tillgänglighet, artighet och i ledarrollen vara konsekvent och ha fokus på det som fungerar. För att lyckas som ledare i klassrummet måste man etablera auktoritet som bygger på förtroende, tillit och acceptans.

Steinberg framhöll också vikten av att vi pedagoger ska visa att vi har höga förväntningar på våra elever och att vi vågar höja ribban. Höj kvalitén – gör om, gör bättre! Förmedla budskapet – det man tränar på, blir man bättre på!

Hur gör då de bästa?

Kärlek och struktur: sträng men snäll!

Inlärning: pedagogen har hittat sin “egen” metod

Ansvar: tar stort ansvar för sina resultat med eleverna

Relationer: satsar på att få goda relationer med alla elever

Vågar vara ledare men sköter det snyggt!

Är mer visuell och använder kroppsspråket, använder och ger positiv förstärkning när eleverna gör konstruktiva positiva saker.

 

Han har skrivit ett 50-tal böcker, bland annat ledarskap i klassrummet, hitta styrkan och humanistiskt ledarskap. Om du tycker detta låter intressant och vill veta mer kan du kolla in hans hemsida: steinberg.se.