Entreprenör, framtidens företagare

Entreprenörskap och att driva företag tycker Oscar Johansson är ett roligt och viktigt ämne i undervisningen. Man lär sig så mycket annat som exempelvis att träna på den social biten, att våga och kunna ta kontakt med både försäljare och köpare säger Oscar. Han uppskattade kursen så pass mycket att han även i år kommer att driva ett UF-företag, utanför skolan, på sin fritid denna gång!
-I år kommer jag att driva företag tillsammans med en några elever från Handelsprogrammet. Det ska bli roligt eftersom jag kommer att kunna stötta och hjälpa till med sådant som jag lärt mig  från förra året säger Oscar.

Förra året drev Oscar företaget HPDA UF som sålde designade t-shirts med lokal anknytning. Vi var en grupp på fyra elever från olika klasser vilken var lite problematiskt.
– Vi fick många gånger träffas utanför skoltid eftersom vi inte hade ämnet samtidigt. I år har alla grupper entreprenörskap samtidigt vilket underlättar samarbetet över klassgränserna säger Oscar.

-Jag tycker det är bra att man får prova på att starta, driva och avveckla ett företag under ett år på skolan säger Oscar. Man får kunskap i många områden som att ta ansvar, kontakt med kunder, kontakt med köpare, marknadsföring och den ekonomiska delen. Jag tycker också att jag har varit involverad i flera olika moment i företaget även om jag var försäljningsansvarig. Det kan ju vara bra eftersom man då får en inblick i hur företaget går och man lär sig hur det fungerar inom de olika ansvarsområdena. På frågan om vad han tycker att han har utvecklat under året som entreprenör så svarar han. -Jag tycker att jag utvecklade mina sociala kompetenser under året och har blivit bättre på att ta kontakt med folk och samtidigt fått nya kontakter.

-Tipset jag kan ge till alla nya företagare/entreprenörer är att försöka komma på något som man gillar att göra så att UF – året blir riktigt roligt. Man skall också vara glad och positiv. Det gör att företaget/gruppen mår bra och det blir bra stämning. Samma sak gäller när man kontaktar försäljare, i vårt fall både t-shirts och de som gjorde trycket på dem. Naturligtvis gäller detta också när de handlar om försäljning. Positiv attityd gör att man säljer mer. Tänk på att rådgivaren är viktig och det är en stor fördel om den personen har kunskaper i just det området som man driver företaget i.

Om framtiden säger Oscar att han nu i år skall delta i ytterligare ett företag i kursen entreprenörskap och än så länge är affärsidén en hemlighet. – Senare när jag gått ut gymnasiet kan jag tänka mig att start ett eget företag avslutar Oscar.