PeakPerformance året APL företag i Haparanda 2020

Handelslärarna i Tornedalsskolan har utsett PeakPerformance som årets APL företag.

APL står för arbetsplatsförlagt lärande. APL innebär att eleven har lärande på arbetsplatser utanför skolan vissa perioder i utbildningen. Målet är att eleverna ska utveckla sina teoretiska kunskaper och få en yrkesidentitet på en relevant arbetsplats.

PeakPerfomance har tagit emot APL-elever och med stort engagemang utbildat dessa. Företagets öppna förhållningssätt har inneburit att alla elever, trots skilda förutsättningar, ges möjlighet till en meningsfull och lärorik APL. Elever får i butiken lära sig handeln från grunden. Företaget har alltid ett öppet och positivt förhållningssätt till alla elever. Eleverna känner sig väldigt uppskattade och blir en del av arbetsplatsen, vilket gjort att elever från Handel- och administrationsprogrammet alltid uppskattat sin APL.

Kari Tikkala

Eva Stjernström

Handelslärare på Tornedalsskolan