Europeiska unionen 70 år

Den franske utrikesministern Robert Schuman presenterade sin deklaration den 9 maj 1950. Den innehöll ett förslag till en europeisk kol- och stålgemenskap (EKSG) som innebar att medlemmarna skulle slå samman sin kol- och stålproduktion.

EKSG var den första i en rad överstatliga europeiska institutioner som med tiden blev dagens Europeiska union (grundarländer: Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Västtyskland).

Lite historik…

Efter andra världskriget var förödelsen stor i de länder som kämpat i kriget. Det tog många år att arbeta med återuppbyggnaden i de europeiska länderna efter den katastrof och ödeläggelse som kriget hade orsakat.

Länderna i Europa bestämde sig för att göra allt för att förhindra ett nytt förödande krig. Därför enades de om en sammanslagning av kol- och stålproduktionen som skulle bidra till att förhindra krig mellan de två historiska rivalerna Tyskland och Frankrike “inte endast otänkbart, utan även praktiskt omöjligt”, enligt Schumandeklarationen.

Gemensamma ekonomiska intressen skulle ge en högre levnadsstandard och bli ett första steg mot ett förenat Europa. De andra europeiska länderna var välkomna att ansluta sig till EKSG.

Citat att komma ihåg…

  • ”Världsfreden kan inte upprätthållas utan konstruktiva insatser mot hotande faror.”
  • ”Ett enat Europa kan inte bli verklighet på en enda gång och inte heller genom en helhetslösning. Det kommer att bygga på konkreta resultat, varigenom man först skapar en verklig solidaritet.”
  • ”Sammanslagningen av kol- och stålproduktionen […] kommer att förändra framtiden för dessa områden som så länge har ägnat sig åt att producera krigsmateriel som ofta vänts mot dem själva.”