EU vill nå nollutsläpp!

EU vill nå nollutsläpp

EU-kommissionen har presenterat sin långsiktiga klimatstrategi kring hur Parisavtalet ska uppfyllas. Till år 2050 är målet att nå nollutsläpp. För att nå temperatur målet på max plus 1,5 grader skissar kommissionen en ny klimatstrategi på åtta olika scenarion.

Man måste bland annat maximera energieffektiviseringen. Man räknar med att EU-medborgarnas och företagens konsumtion av energi ska minska till hälften 2050 jämfört med 2005. Detta med hjälp av bland annat digitalisering och automatisering i såväl hemmen och inom industrin.

Man ska också satsa på förnybara energikällor som vind-, våg- och solkraft- och till år 2050 ska man slopa helt dagens till stora delar fossil baserade energiförsörjning.

De förbättringar och insatser de vill genomföra är inom sju områden:

  • Ökad energieffektivisering
  • Ökning av förnybara energikällor
  • Renare transporter
  • Satsningar på cleantech/ industriell återvinning/ cirkulär ekonomi
  • Smarta transport- och elnät
  • Eko-förvaltning av jord- och skogsbruk
  • Koldioxidlagring

 

Madelén Leppälä, SA3

Källa: Europaportalen 2018-11-28