EU Ambassadörer

Grattis!

GRATTIS! säger vi till Tornedalsskolan som för tredje året i rad vunnit en resa till Europaparlamentet i Strasbourg. Euroscola erbjuder alla skolor att delta i denna tävling och för att vinna en dag på parlamentet och bli parlamentariker krävs att eleverna startar och genomför ett projekt  i syfte att sprida och öka kunskapen om Europeiska Unionen. Projektet detta år har startat med ett gränsöverskridande samarbete med en gymnasieklass i Torneå under temat EU-valet – din möjlighet att påverka. Projektet ska utmynna i ett evenemang på Rajala den 9 maj på Europa dagen med olika aktiviteter från båda länderna.  Det är elever från samhällsvetenskapsprogrammet år två och tre som kommer att representera Sverige och tillsammans med 500 andra ungdomar diskutera bland annat frågor om jämställdhet, miljö, migration, integration, EU-valet och EU: framtid. 

Vi önskar ungdomarna en spännande och givande dag på parlamentet!