AllmänNyheter

Alliance for Torture Free Trade

Visste du att…

I slutet på september samlades EU:ministerråd i FN-högkvarteret i New York initierat av vår handelskommissionär Cecilia Malmström för att tillsammans med andra länder inleda arbetet för ett FN-förbud mot handel med tortyrredskap och material som används vid dödsstraff. 

Tortyr är förbjudet men ändå tillverkas och säljs produkter till köpare i hela världen. EU grundade tillsammans med Argentina och Mongoliet,  Alliance for Torture Free Trade förra året och inledde ett samarbete som har till syfte att sätta stopp för handeln med tortyrredskap genom nationella exportförbud och få till ett mer starkare samarbete mellan tullmyndigheter för att komma åt försändelserna som skickas. Under FN-veckan enades man om att även inleda ett arbete mot ett internationellt regelverk på FN-nivå, en bindande FN-konvention, liknande den som redan finns för att förbjuda handel med utrotningshotade djur.

Ett 60 länder har anslutit sig till Alliance for Torture Free Trade, bland annat Australien, Nya Zeeland, Brasilien, Kanada, Madagaskar och Paraguay.

Alliansen vill få ett slut på användningen av produkter som bland annat spikbatonger som används för att bestraffa fångar, medeltida bojor, chockbälten, giftcocktails och tumskruvar. Europeiska unionen skärpte sin lagstiftning för ett antal år sedan genom att förbjuda all handel eller transit av produkter som används vid tortyr och dödsstraff vilket har lett till att det har blivit mycket svårare att få tag i till exempel kemikalier som används för avrättningar. Med hjälp av Alliance for Torture Free Trade vill EU sprida dessa mer strikta regelverk till fler länder.

”Systematisk tortyr är ett brott mot mänskligheten. Idag står vi upp för mänskliga rättigheter och går till konkret handling för att försöka utrota tortyr och dödsstraff.”

”Tortyr utförs för att sprida rädsla. Det har ingen legitim plats i något samhälle. I och med det här samarbetet säger vi högt och tydligt att vi inte accepterar den här handeln – vare sig i våra egna länder eller någon annanstans,” sa Cecilia Malmström bland annat på mötet.

 

Bild och källa: Europeiska kommissionen, september 2018