Vår nya skola är bara en grusgrop

”Det är onödigt att göra något åt saken, ni kommer ändå få en ny skola snart”

Så har svaret varit varje gång det uppstått problem eller klagomål kring vår skola och så har det varit nu i fler år. Föreställ dig att du måste gå tillbaka till en skola varje dag, år efter år i samma nerslitna lokaler. Någon gång kanske de målar om ett klassrum eller byter gardiner. De gör inga större renovationer eftersom en ny skola snart kommer byggas.

Problemet är att gymnasieskolan diskuterats flitigt under många möten fast de kommer inte längre än så. Allt stannar vid diskussionerna. Resurser dras in, pengar sparas på alla håll och kanter. Allt för den nya skolan. Men var är den?

Den skolan vi har nu är inte så trevlig: iskalla korridorer, dålig luft i klassrummen, unken lukt, rangliga bänkar och stolar, listan är lång om vad som borde göras i skolan. Fast ändå så händer inget. Av naturliga skäl presterar också ungdomar i dålig skolmiljö sämre och dessa orsaker kan vara en anledning till att elever inte mår bra under skoltiden.

Vi i Haparanda har en stor och rymlig gymnasieskola, men med ett stort krav på upprustning. Så varför pratas det hela tiden om en ny skola, kan lösningen kan vara att rusta upp vår skola? Vi behöver en förändring och det behöver ske snabbt.