AllmänNyheterSenaste

Den här gången röstar jag…

Det är val till Europaparlamentet 26 maj 2019 och därför har EU alldeles nyligen lanserat en partipolitisk neutral kampanj denhärgångenröstarjag.eu i syfte att skapa ett intresse för samtal om demokrati och Europeiska Unionen fram till valet.
Målet med kampanjen är att få så många som möjligt att rösta i EU-valet. Vilket parti man röstar på är upp till var och en. Kampanjen går inte ut på att få människor att rösta på ett särskilt alternativ, utan att alla ska ta vara på sin rösträtt och delta i den demokratiska processen.
Europa har många utmaningar, det handlar om dataskydd, migration och de klimatförändringar vi står inför, om unga människor utan arbete i en värld som blir allt mer globaliserad och konkurrensutsatt. Hotet mot demokratin ser ut att ha ökat samtidigt som de flesta av oss tar den för given.
Om du vill veta mer och tycker att det är intressant och vill stå upp för demokratin och för ett ökat valdeltagande i EU-valet kan du anmäla ditt intresse till: https://www.denhargangenrostarjag.eu/
Källa Europaparlamentets informationskontor Stockholm