Demokratidagar på Tornedalsskolan

 

Höstterminen för skolans elever startade med två demokratidagar med Sveriges Ungdomsråd och ungdomsrådet i Haparanda.

Eleverna i årskurs ett fick dag 1 arbeta med ungas demokratiska fri- och rättigheter och deras möjligheter att skapa förändring. De fick kunskaper om kommunens uppbyggnad och ansvarsområden och konkret arbetade de fram förslag på vad de vill att kommunens politiker ska satsa på och utveckla i Haparanda. De fick också formulera frågor som de ville ha svar på vid den debatt som ordnades dag 2 med inbjudna partier. Eleverna i årskurs 2 och 3 deltog på debatten och fick också ställa frågor till partierna.

Intressant och roligt tyckte många elever efter demokratidagarna medans några tyckte att skillnaderna inte var så stora mellan partiernas åsikter när de svarade på elevernas frågor.

 

Ungdomsrådet bjöd också på lite skoj!