AllmänSenaste nytt

Vad är det som gäller med prov i skolan?

Många kan tycka att de har för många prov och för lite tid att plugga till proven i skolan. Dessutom har det kommit fram att elever kan ha upp till fyra prov på en dag. Det är ju inte rimligt, elever ska inte behöva prioritera prov på de kurser de går. Varje elev ska ha möjligheten att klara av en kurs baserat på vad de kan, inte vad de prioriterar.

Det finns ingen nationell regel som säger hur många prov en elev får ha på en vecka. Skolverket har skrivit i sina allmänna råd att det ska finnas en rimlig arbetsbelastning för alla elever och att alla lärare bör samordna undervisningen med varandra, så att det inte blir för många läxor och prov samtidigt. I läroplanen står det att lärarna ska planera undervisningen tillsammans med eleverna och att alla elever ska ha ett verkligt inflytande på arbetssätt och innehållet i undervisningen. Läxor är därför något alla kan diskutera tillsammans med sina lärare men i slutändan är det läraren som bestämmer över läxor och prov.

Enligt rektorn så ska alla lärare lägga in provdatumen i fronter men snart kommer fronter att ersättas av en ny läroplattform som lärarna ska lägga in datum i. När läraren lägger in sitt provdatum så kan de även se om klassen har flera prov den veckan och på så sätt ändra datumet.

Det är alltså alla lärares ansvar att planera så att eleverna inte behöver göra alla prov samma vecka. De ska tillsammans kunna skapa ett system så att eleverna inte behöver stressa igenom sin skolgång. Ingen ska behöva vara tvungen att göra fyra prov på en dag, inte ens i veckan.