Allmän

Rektorn har ordet december 2018


Vi närmar oss slutet av höstterminen och året 2018. Vid ett årsslut brukar det vara naturligt att göra en summering av årets händelser. En tillbakablick kommer även jag att göra och presentera här under Rektorn har ordet längre fram.

Några händelser jag tänker på som varit aktuellt denna höst är de utbildningssatsningar som gjorts för skolans personal när det gäller ledarskapet i klassrummet. Tornedalsskolan, och förstås övriga Haparandas skolor eftersträvar hela tiden att förbättras för att bli så bra som möjligt, vi har som bekant målet att bli Norrbottens bästa skola.

Ett fokus denna höst har legat på ledarskapet i klassrummet. Vid terminens början hade vi en utbildningsdag ledd av John Steinberg, fil. dr som bland annat är författare och har utbildat lärare på många skolor i Sverige. Hans inledning den dagen handlade om att läraryrket är ett ledaryrke. Det är mötet med läraren som är det mest avgörande faktorn hur mycket man som elev lär sig. Som lärare är man en av upp till 25 vuxna som en elev möter under en vanlig skolvecka och förstås många gånger fler under hela sin skoltid. Varje möte ger ett avtryck där varje lärare har som mål att eleven ska utvecklas så långt som möjligt från den kunskapsnivå den befinner sig. Ledarskapet är då mycket viktigt.

Inom gymnasieskolan i Sverige är det nästan var femte elev som inte tar sin examen inom tre år. Tornedalsskolan ligger bättre till än riksgenomsnittet (ca 85 % som tar examen), men vi är inte nöjda med det. Vi har som mål att alla elever ska ta sin examen och ser att fler elever än idag kan klara sin examen inom tre år. En väg dit är att alla elever deltar på alla lektioner. Som elev på gymnasieskolan är man alltid skyldig att delta i den planerade undervisningen även om gymnasieskolan som skolform är frivillig.

För ett par veckor sedan deltog jag tillsammans med min rektorskollega Jarko Tuisku tillsammans med närmare 1000 andra deltagare på Skolinspektionens dag i Stockholm. Skolinspektionen inspekterar skolor för att kvalitén på det utförda arbetet ska bli så hög som möjligt. Det man konstaterat vid inspektionerna är att lektionstiden, som är skolans viktigaste resurs, inte används fullt ut. Som elev har man inte bara en skyldighet, utan även rätt till sin garanterade undervisningstid, och det ska vi på skolan se till att alla får möjlighet till.

Nästa steg är att se till att lektionstiden används effektivt och på rätt sätt. Där kan både vi som arbetar inom skolan och ni som är elever fundera på om varje minut på schemat används så effektivt som möjligt. John Steinberg tog lektionsstarten som exempel. Den inledande procedur man vanligen gör som lärare, hälsar elever välkomna, noterar närvaro och presenterar dagens lektion, kan ta allt från ett par minuter till i värsta fall en halv lektion. Hur ser det ut på dina lektioner?

Forskningen har visat att det finns några bärande principer som karaktäriserar en effektiv undervisning, och det är:

Återkoppling(t.ex. feedback i klassrummet och gjorda uppgifter som läxa och prov)
Ansträngning(ingen kunskap eller färdighet fastnar utan övning)
Reflektion (fundera på hur det gick, vad kan bli bättre)
Självkänsla(vi tror på dig, och vet att du kan lyckas med att nå dina mål)
Utmaning (lättaste vägen leder sällan till att man utvecklas som individ)

Jag nämnde tidigare att vi inte är helt nöjda. Men lite nöjda måste vi ändå få vara för allt vi gör bra. Tornedalsskolan har för tredje året på rad vunnit deltagande till Europaparlamentets skoldagar. Roligt! Vi har fortfarande en mycket högre andel behöriga lärare än jämförbara gymnasieskolor i Sverige. Och vi har engagerade och trevliga elever som tar ett stort ansvar för sina studier. Om några veckor får vi ett välförtjänt jullov och kan passa på att vara lediga för att tanka ny energi inför nästa år. Jag önskar er alla läsare en trevlig advent.

Peter Mariin