NyheterSenaste nytt

Fortbildning för seniorambassadörerna i Europa kunskap.

I samband med certifieringen till Europaparlamentets ambassadörsskola fick vi lärare lyssna till inspirerande och intressanta EU-parlamentariker. Fredrick Federly (C) var först ut och talade om den öppenhet och tillgänglighet som råder för den som vill komma och lyssna på parlamentets möten och utskottssammanträden till skillnad mot hur det är för allmänheten i Sveriges riksdag. Federly arbetar i sitt utskott just nu med att få till en lagändring som ska minska antibiotikan som finns i djurfoder och ska gälla i hela EU.

 

Japenko Selimovic (L) berättade om EU:s arbete för att skapa fred och jämna ut livschanserna för människorna som lever i  Europa. Han pratade om Balkan och de länder som ansökt om att bli medlemmar i unionen och närmast för ett medlemskap är Serbien. Det finns vissa frågetecken kring medlemskap på grund av de olika minoriteter som lever i dessa länder och folkmorden i Srebrenica men Selimovic ansåg också att det är viktigt att nya länder kan  ansluta om de uppfyller kraven särskilt nu när Storbritannien ska lämna unionen.

Anna Maria Corazza Bildt (M) har startat en parlamentsgrupp för att barns rättigheter ska prioriteras. De arbetar över parti- och nationsgränser för att se till att “barnens bästa” vägs in i allt som görs på EU-nivå. Hon berättade också att hon är parlamentsansvarig för arbetet mot sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi och sa bland annat att det krävs ett ökat samarbete för att noll tolerans mot alla former av utnyttjande av barn ska råda i EU.

 

Anna Hedh (S) arbetade i ett utskott som hade hand om gränsöverskridande  brottslighet och berättade att Människohandeln ökar mest och är näst störst efter handel med vapen. Hon berättar att hon följt polisens arbete på nära håll och att det är svårt att få fast de som ägnar sig åt människohandel, hon varit med vid flera polisingripanden vid misstankar om människohandel men kvinnorna vågar inte säga något.

 

Bodil Valero (MP) berättade om vem som klassificeras som flykting och vilka regler som gäller för dem som får stanna. Hon är med i det utskott som arbetar med att ta fram regler för hur länderna ska dela på ansvaret för de människor som flyr till Europa från krig och förtryck. Hon säger att arbetet är svårt, Polen och Ungern vill inte ta emot några flyktingar medan Tyskland är det land som tagit emot flest,  400 000  av de 700 000 flyktingar som sökt sig till Europa. Hon är stolt över Sverige som har tagit ett stort ansvar för att hjälpa människor på flykt.

 

Ann Linde (S) EU- och Handelsminister berättade att regeringens arbete för att förbättra kunskaperna om EU. Regeringen fokuserar särskilt på att utbilda politiker, journalister och lärare i EU-kunskap så att intresset för unionen ska öka och vi ska få insikter om hur mycket EU påverkar oss i vardagen och betydelsen av att rösta i både riksdags- och EU-val då det hänger i hop med varandra.

 

Anna Merefält och Marianne Rönnqvist