Tornedalsskolans elever i möte med barnminister Lena Hallengren

Eleverna Tommy  Portti EK1, Oskar Englund och Matilda Forsberg, SA1 från Tornedalsskolan besökte nyligen Stockholm för att träffa barnminister Lena Hallengren. 

Förra läsåret när Tommy, Oskar och Matilda gick i årskurs nio besökte barnombudsmannen dem på Gränsskolan. Syftet med besöket i Haparanda (och Botkyrka i Stockholm)  var att besöka kommuner och förorter som statistiskt hade sämre skolresultat, ekonomi och hälsa än i övriga landet. Ungdomarna fick bland annat berätta hur det var att bo i en sådan kommun/förort och hur deras framtidstro såg ut. Barnombudsmannen sammanställde materialet som sedan resulterade i en rapport som lämnats till regeringen och barnminister Lena Hallengren (s).

Efter drygt ett år kom en inbjudan att besöka socialdepartementet och träffa barnministern i Stockholm från barnombudsmannen.  Eleverna tackade så klart ja till en sådan inbjudan och den 25 mars var de på plats i Stockholm. – Det var en mycket trevlig resa säger Tommy och Oskar, de fick bo på hotell, äta god mat, bowla, besöka Statshuset och se gamla stan. Det var även med fyra ungdomar från Bokyrka kommun.

Tommy, Oskar och Matilda hade också ha en kort presentation om hur de såg på skolmiljön och psykiska ohälsa hos ungdomar från deras perspektiv i Haparanda och så fick de träffa barnministern som tackade för deras engagemang och deltagande.

Rapporten bygger på svaren av cirka 900 barn/ungdomar som deltog i undersökningen. Den visar att barnen/ungdomarna trivs där de bor men att de upplever våld i sin vardag. De tycker också att vuxenvärlden har låga förväntningar på dem, vilket påverkar deras framtidstro. Ungdomarna upplever också att de inte har samma möjligheter som andra barn som växer upp i Sverige. Barnombudsmannen vill nu mot bakgrund av barnens berättelser att följande förändringar genomförs:

  • En samlad nationell handlingsplan för att motverka våld mot barn.
  • En säkerställd kontinuitet och kvalitet i barnets lärande.
  • En säkerställd jämförbar statistik över barns levnadsvillkor

Rapporten finns i sin helhet att läsa eller ladda ner på barnombudsmannens hemsida.