Advokater föreläste i familjerätt

På fredagen före lovet erbjöds eleverna på Tornedalsskolan en intressant föreläsning om Familjerätt och lite annat av advokaterna Marko Tuhkanen och Karoliina Ikonen från Advokatbyrån Tuhkanen AB i Haparanda.

Marko Tuhkanen har arbetat många år som advokat och har stor erfarenhet av brottsmål. Han tycker att han har det bästa jobb som finns, att få hjälpa människor i svåra situationer. Han säger att  hans uppdrag är att vara lojal mot sina klienter och att han ser bara till deras bästa och att han har tystnadsplikt.  Den vanligaste frågan han får i sitt arbete är – hur kan du försvara personer som bevisligen har begått det brott de står åtalade för? Han berättade att om en åtalad berättar för honom i “hemlighet” att han/hon begått brottet han/hon står åtalad för men nekar till brottet i förhandlingen kan Tuhkanen inte representera den åtalade utan då får personen en annan advokat. Tuhkanen gav flera exempel på spännande fall han haft genom åren där personer varit åtalade för allvarliga brott, ibland hade han själv varit “detektiv” och  haft hjälp av stuntmän för att bevisa att hans klienter varit oskyldiga. Karoliina Ikonen berättade bland annat att i Familjerätten ingår rättsliga frågor som kan uppstå vid en separation eller dödsfall om man är sambo eller gift, barns boende och föräldrars eventuella skyldighet att betala underhållsbidrag. Karolina Ikonen betonade vikten av att skriva samboavtal och testamente så att det inte uppstår problem om något oförutsett skulle inträffa som separation eller dödsfall . Äktenskapsförord var bra att skriva inför ett giftemål om någon av parterna har stora tillgångar som pengar, mark, fastigheter eller andra värdefulla saker i händelse av att det senare skulle bli skilsmässa. Hon tog också upp vad som gäller angående arvsrätten och vilka personer som får ärva en avliden beroende på släktskap.