AllmänNyheterSenaste nytt

Nya lagförslag för att skydda EU-medborgarna mot dataintrång av privat information

Mak Zuckerberg, Facebooks grundare, har bjudits in till Europaparlamentet av talesman Antonio Tajani för att förklara hur rapporter om otillbörligt insamlad information använts för att manipulera val.

Från EU:s sida är man oroad över anklagelserna att Londonföretaget Cambridge Analytica samlat in information från miljontals Facebook användare utan samtycke för att rikta personanpassad politisk reklam under valet i USA. Talesmannen Tajani menar att detta har väckt viktiga etiska frågor kring de stora digitala plattformarnas skyldigheter och ansvar därför att EU:s skyldighet är att skydda medborgarnas rättigheter och se till att de är informerade när det gäller viktiga känsliga frågor som dataskydd. Talesmannen Tajani anser till och med att det är mer än ett avsteg från dataskyddet, ett förtroendesvek som kan hota demokratins själva funktion.

Dessa avslöjanden kommer i tiden då Europa parlamentet snart (i maj månad) kommer att lägga fram nya lagförslag i personuppgiftsförordningen.

Europaparlamentet har sedan flera år tillbaka antagit resolutioner för att förhindra och lagföra terrorbrott, datainsamling och behovet av att skydda personlig information i den digitaliserade världen. År 2017 krävde ledamöterna i parlamentet som då var oroade över den övervakning som utfördes av amerikanska leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster att kommissionen skulle granska reglerna för dataöverföring för kommersiella ändamål mellan EU och USA.

Det har lett till att ny lagstiftning är på gång inom Europeiska unionen. Den fastställer nya regler för företag som är verksamma inom EU och ger medborgarna större kontroll över sin privata information. Lagstiftningen omfattar rätten att få veta när personuppgifter hackats och rätten att neka profilering. Ett ökat skydd för medborgarna när de använder elektronisk kommunikation i syfte att trygga ett stort integrationsskydd, sekretess och säkerhet i nätbaserade kommunikationstjänster såsom Messenger, WhatsApp och Skype.
Europaparlamentet föreslår även striktare begränsning av databehandling så att uppgifterna bara kan användas för det syfte som användare gett sitt medgivande för, och garantier för att meta data – information om ville nummer som ringt, webbplatser som besökts och geografisk lokalisering – behandlas med sekretess och inte får delas med tredje part.

Informationen är hämtad från Europaparlamentets nyheter
www.europarl.europa.eu