Swedbanks kontorschef Roger Keisu besökte UF-företagare på skolan

Tips till blivande företagare från Roger Keisu kontorschef på Swedbank i Haparanda

Undvik

Erbjuda tjänster som redan finns, ej unika.

Tillverka något som redan produceras i stor skala och kräver tillstånd.

Bli återförsäljare för en produkt som redan produceras i stor skala.

Fokusera på

Hitta tjänster som inte finns/erbjuds.

Skapa produkter som är unika/originella

Hitta tekniska lösningar som bygger på digitala lösningar/möjligheter

Vad kan jag som ung se som ”äldre” traditionella företag missar?

Fyll ett behov som andra missat

Lyft fram

Affärsidéen

Det positiva /unika som skiljer er från konkurrenter

Förklara hur ni tänkt när det gäller försäljning och marknadsföring

Vi UF-lärare och elever på Tornedalsskolan tackar Roger för sitt engagemang och stöd i vårt arbete med Ung Företagsamhet.

Eva Segerlund