EU AmbassadörerSenasteSenaste nytt

Demokratidagar

Lärare och elever från Naturvetenskaps- och Ekonomiprogrammet

Elever från Naturvetenskapsprogrammet och Ekonomiprogrammet fick under några demokratidagar på skolan, lyssna och ställa frågor till europaparlamentarikern Erik Bergkvist (s) från Umeå. Europa Direkt Norrbotten, Jonas Nuldén, medverkade och var den möjliggjort detta samtal. Ett digitalt möte under ämnet Svensk demokrati och EU – hur hänger vi ihop egentligen?  Erik Bergkvist inledde med att förklara betydelsen av att få leva i en demokrati och dess betydelse för Europa, 75 år utan krig. Han betonade särskilt vår rätt till yttrandefrihet, fri media och det gemensamma beslutsfattande. Just nu är det mycket oroligt runt om i världen och demokratin kan inte tas för givet. Högernationalistiska partier som bland annat vill inskränka mediers och kvinnliga rättigheter har tagit allt större plats.

Eleverna undrade hur en dag på jobbet såg ut och Erik Bergkvist svarade att det är mycket olika. Nu så här i corona tider har de flesta mötena skett digitalt och på ett sätt tyckte han att det varit bra för han har kunnat möta många fler människor än tidigare. Även om han föredrar det personliga mötet. – “Det är intressant att lära känna nya människor i de samtal och möten som sker”. Just nu handlar det om energifrågor, skogsbruk och utsläppsmål samt EU:s strategi om Arktis.

Eleverna frågade även hur EU jobbar med länder som inte följer de demokratiska värdena. På det svarade Erik Bergkvist att det förs diskussioner om regelförändringar av EU:s stadgar så att majoritetsbeslut ska gälla istället för enhälliga beslut. Idag måste vissa beslut som tas i EU godkännas av alla länder för kunna genomföras. Genom att ändra till majoritetsbeslut skulle de kunna genomföra kraftigare sanktioner, till exempel att inte ge ekonomiskt stöd till dem som inte följer unionens beslut och regler.

Eleverna ville veta hur mycket vi egentligen berörs av alla beslut som tas i EU och Erik Bergkvist svarade att det är en betydande del, i nästan alla frågor och beslut som tas kommunalt, regionalt och i riksdagen berör det vårt samarbete och de beslut som tas i unionen. 

Eleverna avslutade med att fråga vad som är viktigast att satsa på inom unionen de närmaste åren. Erik Bergkvist tycker att demokratin och miljön är viktigast. EU:s roll för fred och demokrati har aldrig varit viktigare, – “nu behöver vi verkligen ett Europa som arbetar tillsammans för att försvara och rädda dessa viktiga värden”.

Tack till Europa Direkt Norrbotten för att vi fick delta och till Erik Bergkvist som på ett intressant sätt gav oss nya kunskaper om  demokratins betydelse och Europeiska unionens arbete.