Varför behövs ett entreprenöriellt förhållningssätt i skolan?

Europeiska kommissionen har haft en viktig roll för Entreprenörskapets inträde i skolans värld. År 2006 beslutade nämligen kommissionen att en av nyckelkompetenserna för livslångt lärande är Entreprenörskap och att dessa förmågor skulle lyftas fram i skolan. Den svenska regeringen beslutade inför Gy11 att strategin för entreprenörskap inom utbildningsområdet skulle genomsyra ALL undervisning och löpa som en röd tråd genom HELA utbildningssystemet.

Små barn är ofta nyfikna, kreativa och modiga, därför är det viktigt att vi redan från förskolan tar tillvara detta och stimulerar de små barnen och genom gymnasiet att utveckla sina entreprenöriella förmågor så att de på bästa sätt ska kunna möta framtidens krav på dem.

Idag har entreprenörskap en fått betydande plats i skolan och det har bland annat lett till en förändrad syn på gymnasieskolans övergripande uppgift. Det har inte varit helt enkelt att implementera entreprenörskap i skolan därför att många förknippat ordet Entreprenör och Entreprenörskap enbart med företagande men också för att det finns en ovilja i skolan att förändra synsätt och arbetsmetoder i undervisningen.

Entreprenörskap handlar om att utveckla förmågor och företagsamma människor inom alla områden inte bara inom företagande. Det entreprenöriella lärandet i skolan bygger på att vi ska ha ett utvecklingsinriktat och processinriktat förhållningssätt – vi ska lära genom att göra så mycket som möjligt ”på riktigt” – och gärna med samhällets aktörer, sedan reflektera och lära av detta. Genom att ha ett entreprenöriellt förhållningssätt i studierna stärker det eleverna för det livslånga lärandet. Det gäller i alla ämnen och kurser.

Idag sker det snabba förändringar i samhället vad gäller arbete, ny teknologi, internationalisering och miljöhot, att det ställer nya krav på människors kunskaper och sätt att arbeta. Därför är entreprenöriella förmågor värdefulla. Alla behövs, företagsamma människor på olika sätt, med entreprenöriella förmågor som är med och bidrar och ger Sverige företagare, vardagsnära entreprenörer, ekonomisk utveckling och internationell konkurrenskraft. Sverige har genom alla tider haft människor som har bidragit med uppfinningar, idéer och innovativa lösningar på olika problem i samhället. Därför ska skolan vara med och bidra genom att ge eleverna kunskaper i att utveckla initiativförmåga, ansvarstagande, nyfikenhet, självständighet, självförtroende, samarbetsförmåga och mod.