Sport & hälsa

Vår skolsköterska Maria

Maria Eriksson arbetar som vår skolsköterska med mycket hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Maria tar hand om till exempel hälsosamtal med elever som börjat förskoleklass, 4:an, 7:an och första året på gymnasiet. Under hälsosamtalen tar hon upp frågor om till exempel hur eleven mår allmänt, sina hälsovanor samt hur deras privata och sociala situation ser ut och hur de tycker att det påverkar skolsituationen. Eleven kan även ta kontakt själv med skolsköterskan ifall det är något man vill prata eller fråga om, eftersom hon inte bara tar hand om det fysiska som plåster på såren eller värktabletter för huvud -eller mensvärk, utan också det psykiska. Är man i behov av någon speciell hjälp så finns det ett så kallat elevhälsoteam. Det består av rektorn på skolan, skolsköterskan själv, kurator, specialpedagog samt skolläkare och skolpsykolog. Det kan också vara så att eleven pratat med sin lärare istället, då kan läraren kontakta elevhälsoteamet och diskutera med dem ifall eleven har svårigheter i skolan eller mycket frånvaro.

Enligt Maria är stress en stor faktor som syns tydligt i hälsosamtalen eftersom skolstressen ofta påverkar allt annat i livet alltså både privat och socialt. Hon menar också att tjejer ofta har högre stressfaktor än killarna. Kan dock vara så det är samma stress nivå för både killar och tjejer men att killar har en tendens att inte visa det på samma sätt. Detta kommer ju förstås från att på gymnasiet så läser man så många ämnen parallellt och har hela tiden något på gång. ” När klockan blir fyra så är ju min arbetsdag slut men för er elever är det ju som ett dygnet runt arbete, med läxor och annat efter skolan ” säger Maria. Detta kan ju säkert dem flesta hålla med om, och att det faktiskt ibland blivit så att man suttit inne en hel dag med ögonen fast klistrade i den där uppsatsen som skulle vara klar till fredag, eller somnat när man kommit hem från skolan och sedan fått plugga till prov ända till morgonen gryr. För att orka bättre i skolan ska man skaffa sig en regelbundenhet i sömn och friluftsaktiviteter, dessa två kommer resultera i bättre skolresultat.

Känner Du att Du inte har balans så måste Du själv se vad Du har mer eller mindre av och komma ihåg att prioritera. Är Du dessutom känsligare för sömnrubbningar ska Du vara försiktig med att vända dygnet eftersom det kan leda till värre sömnproblem i framtiden, säger Maria. – Du kan också börja med att ta med dig något litet till skolan som Du kan äta efter lunchen när Du känner att energin börjar ta slut. Maria tipsade om proteinbar, nötter, frön och såklart frukt.

Rania Mandhi