PEPPSenasteSenaste nytt

Stress!!!!

Jag hör och upplever att både ungdomar och vuxna blir allt mer stressade och att de inte heller verkar hitta en lösning på sina stressrelaterade problem. Undersökningar visar att fler unga söker vård för sin stress som blir allt mer accepterad som ett vanligt problem i dagens samhälle. Vad kan denna stress bero på och vad händer i kroppen när vi hela tiden har stressen pålagd och finns det lösningar som vi själva kan lindra stressen med.

Stress får dig att må dåligt på många plan.

Stressreaktionen har tidigare varit nödvändig för att överleva, men i det moderna samhället behöver du sällan kämpa rent fysiskt för att överleva. Det finns olika situationer som stressar en och det behöver inte alltid vara negativt. Stress kan i vissa situationer göra att man presenterar bättre exempelvis vid en tävling eller föreläsning.

Olika personer känner sig stressade av olika situationer som exempelvis händelser man aldrig varit med om tidigare medan andra känner stark press när de har för mycket att göra på arbetet eller i skolan.  Det mest stressande är krävande situationer som du själv har liten kontroll över, och som du känner dig ensam om att hantera. Stress kan också uppkomma när man inte ha tillräckligt många och meningsfulla uppgifter eller utmaningar i sitt liv.

Höga krav är något annat som stressar, främst är det de egna kraven som stressar mest. Vilka krav du ställer på dig själv kan till exempel bero på tidigare erfarenheter eller hur du har blivit uppfostrad. Är du en person som värderar dig själv utifrån det du presterar, eller tror att andra gör det, kallas det för en prestationsbaserad självkänsla.  Presterar man inte så som man tänkt sig kan man tappa självkänslan och tappa respekt för sin egen person när det inte går att prestera lika mycket som man tänkt.

I kroppen blir det autonoma nervsystemet påverkat vid stress och kan då påverka att man inte kommer till vila och ro för återhämtning som är så viktigt. En reaktion kallas för kamp-flyktreaktionen innebär att hjärnan och kroppen ställer in sig på att antingen kämpa emot ett hot eller fly från det. Kroppen utsöndrar ämnen i blodet, till exempel socker, och stresshormoner som till exempel adrenalin, noradrenalin och kortisol vilket gör att man kan känna sig rädd, irriterad, arg eller fientlig.

Det finns ytterligare ett sätt att reagera på stress och det är ”spela död”-reaktionen och inträffar när hjärnan uppfattar att faran är alltför stor, när det känns som om vi inte har någon chans att ta oss ur situationen. Det är en stressreaktion som ofta ger svimningskänsla, trötthet, yrsel, svaghet i musklerna och symtom från magen. Man vill också isolera sig och minska sina sociala kontakter. Känslomässigt kommer ofta trötthetskänslor, nedstämdhet, sorg och depression.

Vila och återhämtning nödvändigt

Så länge du tar dig tid till återhämtning och sömn kan kroppen klara av att hantera stressiga perioder utan att ta skada. Kamp-flyktreaktionen varar oftast bara i några minuter eller möjligen timmar. Skadligt blir det först när du under en längre tid befinner dig i stressande situationer, både verkliga och tänkta vilket kan leda till förhöjt blodtryck också i vila, till spända muskler som börjar göra ont.

För att klara stressiga perioder behöver vi en jämvikt mellan vakenhet och sömn, och mellan fysisk aktivitet och vila.  Bra är att slå av på takten sänka kraven eller fundera över om man själv har fått för lite sömn, fysik aktivitet och har jag ett bra sätt att varav ner på. Viktigt är också att vi tänker positivt och hittar sätt att ta kontroll över sin stress. Tänk också på att ta det måste få ta tid. Ta små steg, lite i sänder mot en mindre stressad tillvaro och var tålmodig och förlåtande mot dig själv om det inte alltid går som du planerat.

Annat viktigt att tänka på är att börja säga nej till uppgifter och att hjälpa andra för att ge sig själv mera lugn.

Att stänga av datorn, mobilen är ett annat sätt att varan ner på.

Ät varierat, nyttigt och mer grönt.

Ta hand om kroppen och ät bra, varierat och näringsrikt och rör på dig helst utomhus och när det är dagsljus om chansen finns. Fysisk aktivitet stärker det egna försvaret mot stress, eftersom en tränad kropp “tål” en stressreaktion med hjärtklappning och höjt blodtryck bättre.

God sömn ca sju timmar per natt, men många behöver mer sömn än så, en del klarar sig bra med mindre. Att försöka hinna med mer genom att sova mindre är ingen bra idé. Du förlorar snabbt i effektivitet och energi om du inte är utsövd och då tar arbetet, studier eller annat i stället längre tid.

Skosbad och rörelse ute i naturen stärker kropp och själ

Mindfulness är ett annat alternativ för att stressa ner. Mindfulness är en metod som kan användas för att hantera stress och oro. Metoden går ut på att du fokuserar på det som finns i just denna stund, i nuet.

Skogsbad Ett enklare och mer effektivt sätt att minska stress och må bättre är svårt att hitta. Skogsbad går ut på att ta det lugnt och ”bada” i sinnesintryck från skogen. Att långsamt och uppmärksamt låta dofter, ljud och känselintryck lugna ner kropp och hjärna.