Elevrådet

Elevrådets kassör

 Eeli Hentilä 17år, går på ekonomiprogrammet och är kassör i Elevrådet

Eeli är en del av elevrådets styrelse och är den som har koll på pengarna. Elevrådet har en egen budget och Eeli är den som tar reda på kostnaderna om till exempel elevrådet vill ordna någon aktivitet och boka lokal för skolans elever så fixar han det.

Allt började med att Eeli blev utsedd av klassen till elevrådsrepresentant därför att han vågar ha en åsikt.  Först ville han inte vara med för han visste inte vad som förväntades av honom men nu tycker han det är kul att få vara med och påverka det som händer i skolan.  – Genom elevrådet kan vi försöka förbättra saker på skolan, till exempel har vi jobbat med att få till nya och bättre sittplatser i korridorerna och studierummen och nu har vi fått det.