Senaste nytt

Norrlands UF-lärare samlade för konferens

Årets regionala UF-konferens gick av stapeln i Piteå den 5-6 oktober och temat för årets konferens var UF-företagande med fokus på att motivera sig själv och sina elever. Totalt var det 60 lärare samt en och annan rektor och självklart var vår rektor Peter på plats!

Torsdagen inledes med en inspirerande föreläsning av universitetslektorn och biträdande professor, vid Luleå universitet, Tim Foster utifrån temat Branding You. Tim Foster har bland annat vunnit priset för sina pedagogiska insatser på institutionen för ekonomi, teknik och samhälle vid LTU. Med forskning och mycket erfarenhet i bagaget så gav han deltagarna verktyg för att lära ut och förstå hur man kommunicerar sitt eget personliga varumärke. Deltagarna (vi lärare) fick också chans att diskutera vårt ledarskap och vad vi ska tänka på i mötet med generation Y. Vi fortsatte eftermiddagen med föreläsning av Tobias Nilsson, bankchef på SEB, som talade om Mod och vikten att man tar sig för saker som går utanför sin bekvämlighetszon. Sedan tog två handledare och försäljare från företaget Visma AB vid. En kort genomgång av deras erbjudande till eleverna och hur man enkelt kan nå en större marknad med sin affärsidé genom att starta en webshop. Torsdagens program avslutades med en gemensam middag och underhållning samt ett erfarenhetsutbyte.

Fredagen inleddes med en fortsättning på torsdagens föreläsning med en workshop i Tim Fosters föreläsning Branding You. Lärarna fick jobba med att göra en SWOT-analys på sig själva och diskutera hur de kan vara bra ledare till elever i ”generation Y”.  Sedan tog Annelie Johansson,  Årets UF-lärare 2016 vid med praktiska tips för hur man leder UF-företag till framgång och vikten av att tro på elevernas inneboende kraft. Konferensen avslutades med erfarenhetsutbyte kring olika utmaningar man kan ställas inför som UF-lärare. Sofia Andersson Lundberg på For Events AB avslutade dagen med en gripande och personlig föreläsning om att tro på sig själv och det viktiga i att få vara den man är.

Eva Segerlund