Kurator Jaana Vitanen

Jaana Vitanen är Tornedalsskolan kurator sedan ett år tillbaka. Vi bjöd in henne till en lektion med samhällstreorna för berätta om ”Det svåra samtalet” utifrån sitt perspektiv som kurator.

Möte med människor – även om de är svåra – kan vara positiva. Det påverkar en och man lär sig alltid något från varje möte med människor. När man ska ha ett samtal är det viktigt att vara väl förberedd oavsett vilken typ av samtal det rör sig om. En dagordning eller plan är bra att luta sig mot och ett bra samtalsrum, ett rum med lagom mycket möbler och som inger trygghet eftersom ett möte kan framkalla starka känslor och då måste man vara förberedd berättar Jaana. Ett svårt samtal bokas inte en fredag eftermiddag utan man väljer en annan dag så vi kan återkoppla nästa dag eller närmaste dagar.

Vid samtalet måste fokus vara på rätt saker och inte prata så mycket runt omkring, om oväsentliga saker. Vara tydlig och förhålla sig neutral, ge information om det behövs, ibland räcker det med att bara veta att saker varit svåra. Det gäller att ta fram det som är bra i livet, det finns alltid något som är bra, som kan ge styrka. Ibland når man inte fram, en del vill inte ha hjälp och det är viktigt att möta personerna där de är. Syftet eller målet med samtalet är så klart att det ska leda till framsteg och den man träffat ska känna att vi talar samma språk och att den blivit lyssnad på. Till Jaana kan man komma med sina problem stora som små, det kan handla om attityder, beteende, prestationsångest, svåra beslut eller då det är svårt att bygga relationer.

Jaana får en fråga om det är någon skillnad mellan killar och tjejer när det gäller att samtala och hon svarar, att hon tror tjejer  visar mer känslor och kan sätta ord på saker snabbare än killar och ta upp saker som bekymrar. Killar är mer raka och tydliga. En annan elev frågar hur vi ska bete oss när en kompis/vän har förlorat en nära anhörig, då  känns det svårt och man vet inte vad man ska säga eller hur man ska bete sig. Jaana tycker att man inte behöver säga så mycket i en sådan situation, bara finnas där är bra nog. Hon tycker också att det är svårt, man får kanske känna av läget, en del vill prata och andra vill inte prata om sin sorg och oftast har man stöd från nära och kära vid dödsfall. Det finns jättemycket styrka i en människa. Jaana tipsar ungdomarna om vad  de själva kan tänka på vid svåra samtal:

Vill man framföra en känslig eller svår sak, så ska man inte gör det inför en grupp människor utan ta det enskilt

Börja alltid med jag… (Jag upplever/känner så här) inte Du…

Undvik alltid och aldrig (Jag får alltid …du gör aldrig…)

Ge aldrig mer än 3-5 minuter kritik, därefter orkar man inte ta till sig mer negativ information

Kuratorn avslutar med att Naturen har skänkt människan en tunga men  två öron för att vi ska lyssna dubbelt så mycket som vi pratar.

Jaana finns på Tornedalsskolan måndag, onsdag och fredag. Efter jul kommer Jaana att vara på Ungdomsmottagningen på torsdagseftermiddagar.