Rektorn har ordet

Detta är den första texten jag skriver direkt till er elever. I skrivande stund har det gått två månader in på höstterminen och hösten börjar övergå till vinter nu när höstlovet närmar sig för er elever. Under terminen har jag hunnit bekanta mig med er under bland annat lektionsbesök, gemensamma luncher och olika projekt. Det jag slås av är att alla ni är vänliga och trevliga och visar att ni är goda förebilder och representerar Tornedalsskolan och det skolan står för på ett föredömligt sätt.

När det gäller utbildning är man inom skolan överens om att en trygg miljö och bra studiero tillsammans med höga förväntningar från omgivningen leder till goda resultat. Det kan konstateras att Tornedalsskolan har elever och personal där vi bemöter varandra med respekt och bidrar till en lugn miljö.En lugn och trygg skolmiljö är en förutsättning för att vi ska trivas och att vi ska ha en skola där alla elever deltar på alla lektioner och där inga avbrott i studierna sker. Genom deltagande på alla lektioner ges förutsättningarna för att ni från att ha påbörjat ett nationellt program ska ta er examen med så goda resultat inom tre år att ni kan se ljust på framtiden och har valmöjligheter att göra precis det ni vill.
En annan aspekt som är värt att lyfta fram i samband med trygghet och studiero är den uppmärksammade kampanjen #metoo. Att kampanjen fått ett så stort genomslag tyder på att det är en viktig fråga att arbeta med och att vi aldrig kan släppa frågan om alla människors lika värde och hur vi behandlar varandra.

Peter Mariin