SenasteSenaste nytt

Om allt hade varit som vanligt…

Tornedalsskolan är en av Europaparlamentets ambassadörs skolor. Ett av våra uppdrag som ambassadörsskola är att informera och sprida kunskap om Europeiska unionen. Inför årets Europadag hade juniorambassadörerna och vi planerat att göra en stor utställning om vår resa till Krakow och koncentrationslägret i Auschwitz. Så blev det inte.

I december 2019 fick vi veta att vi blivit beviljade ett stipendium från Olof Palmes minnesfond  för att besöka koncentrationslägret i Auschwitz, Polen. Vi blev förstås jätteglada och tacksamma över möjligheten att få göra denna resa. Juniorambassadörerna från samhällsvetenskapsprogrammet år 2 och 3 startade då projektet: 

Europa igår och idag. Vi gör en tidsresa för att påminna oss om demokratins viktiga värden och vilken betydelse det har för Europas folk och världens fred.”   

Efter egna fördjupade studier i olika teorier om människors interaktion och kommunikation, gruppers betydelse och konformitet, om minoritetsgrupper i Sverige (för att lära om sin egen historia) samt presentationstekniker bildade juniorambassadörerna olika grupper. Med ett stort engagemang arbetade de fram presentationer med information och fakta om Europeiska unionen och dess historia med kreativa övningar och lek som de sedan presenterade för olika åldrar och klasser på olika skolor i Haparanda. Det var uppskattat och de lovade komma tillbaka efter resan och berätta om sina upplevelser.

Krakow

Vi bokade vår resa till den 31 mars 2020. Vårt första mål skulle vara en guidad stadsvandring i Krakow för att besöka marknadsplatsen, Maria kyrkan, de judiska kvarteren Kazimierz inklusive ett besök i Synagogan och Wawel slott. Vi ville se, lära och känna historiens vingslag som vi skulle ta med oss inför besöket till koncentrationslägret i Auschwitz. Vi tänkte och förstod att besöket i koncentrationslägret inte skulle lämna någon av oss oberörd men vi såg fram emot vår resa. Juniorambassadörerna skulle dokumentera allt genom att fotografera och skriva ned sina tankar genom hela resan. De upplevelser vi och våra juniorambassadörer skulle ta med hem, ville vi  förmedla och sprida kunskap om. – En del av Europas historia och vad icke demokratiska värden kan leda till. 

Koncentrationslägret i Auschwitz

Vi måste ha kunskaper om historien. Vi måste medvetandegöra vad som kan hända i en demokrati genom lyfta upp exempel genom historien, till exempel Förintelsen. Diskussionen och debatten om människors lika värde, mänskliga rättigheter och demokratins värde måste ständigt hållas vid liv.

I början av mars fick vi veta att det inte skulle bli någon resa. Vi får detta år uppmärksamma Europadagen på andra sätt. Kanske får vi möjlighet att göra denna resa nästa läsår, kanske inte…

Anna och Marianne, seniorambassadörer