SenasteSenaste nytt

Polisen föreläser om kommunikation…och gör reklam för polisyrket

Polisman Hans Innala besökte nyligen skolan för att berätta om sitt arbete, speciellt hur de arbetar med kommunikation för elever på samhällsvetenskaps- och ekonomiprogrammet som just nu läser en kurs i kommunikation.

Hans Innala är områdespolis och arbetar även med brottsförebyggande arbete. Kommunikation är mycket viktig i hans arbete. När de får ett uppdrag vet de aldrig hur personerna de möter kommer att reagera eller agera. Därför gäller det att veta hur de ska förhålla sig och kommunicera på rätt sätt. I sitt arbete som polis måste de hela tiden tänka säkerhet i alla uppdrag de får, de åker aldrig ensam, ibland krävs det att hundar är med, ibland måste de åka med flera bilar eller få hjälp av insatsstyrkan om situationen kräver det.

Polisman Hans Innala ger några exempel på då kommunikationen är betydelsefull. När polisen får göra en utryckning som gäller bråk eller misshandel gäller det att alltid först försöka lugna ner situationen, lyssna aktivt, skapa ett förtroende med de inblandade. Det är viktigt att alla inblandade får ge sin version och berätta vad som har hänt, att de känner sig hörda. Tonfall i rösten kan ha betydelse och det kan påverka hur situationen kommer att fortskrida.
Ibland får de åka på handräckning och hjälpa sjukvården, de behöver polisen för att hämta eller lämna personer med psykisk ohälsa, depression eller schizofreni. Dessa uppdrag är lite speciella och i dessa situationer är kommunikationen betydande, det gäller att som polis att inte visa sig rädd eller osäker om personen blir hotfull eller arg. Alltid agera lugnt.
Polisen kan även få uppdrag att meddela tråkiga nyheter till familjer om någon anhörig avlidit i en trafikolycka eller på annat sätt. I dessa uppdrag kan även ibland en präst följa med.
Då är kommunikationen också mycket viktig och det är även känslosamt. Inte linda in budskapet men ändå säga det på ett varligt sätt. I förväg måste de ha alla uppgifter på den avlidne och att det är rätt anhöriga så att det inte begås något misstag. Dessa besök görs alltid personligt, och det kan bli många frågor som de får försöka besvara så bra de kan. De ser även till att de anhöriga inte lämnas ensamma efter beskedet utan att det finns någon släkt eller granne som kan komma och vara medmänniska och finnas som stöd.

Hans Innala vill avsluta besöket med att göra ”reklam” för polisyrket och att fler ungdomar ska välja att bli poliser. Haparanda behöver fler poliser. Han tycker att han har ett intressant arbete som i sin roll som polis får möta och hjälpa många människor på olika sätt. Hans Innala säger att det är aldrig tråkigt att gå till jobbet, – man vet aldrig hur dagen kommer att börja eller sluta. Morgonen kan börja med dokumentation eftersom de hela tiden jobbar med rättssäkerheten, lagar och regler ska följas och allt som de gör dokumenteras men den kan sluta med en husrannsakan eller ett frihetsberövande eller tvärt om.

Hans Innala berättar att polisutbildningen är rolig och lärorik, i utbildningen ingår bland annat kunskaper i juridik, bilkörning och skytteträning. För att bli antagen måste man ha fyllt 18 år och vara svensk medborgare samt genomgå vissa tester både fysiska och teoretiska.
Utbildningen är fyra terminer och en termin arbetar man som aspirant på en polisstation och får visa sina färdigheter.
Ansökan till polisskolan är öppen hela året och det görs två intagningar per år.