EU AmbassadörerNyheterPEPP

Euron

En ekonomisk och monetär union (EMU) har varit en ständig ambition för EU från 1960-talet och framåt. EMU innebär att den ekonomiska politiken och finanspolitiken samordnas, att man för en gemensam penningpolitik och har en gemensam valuta, euron. En gemensam valuta gör det lättare för företag att handla med varandra över gränserna, ekonomin fungerar bättre och konsumenterna får ett större utbud med fler möjligheter. Det fanns många hinder på vägen för en gemensam valuta. Den politiska viljan var ibland svag, länderna var oeniga om de politiska prioriteringarna och det var turbulent på de internationella marknaderna.  

Efter tio år av förberedelser infördes euron den 1 januari 1999. De första tre åren användes euron endast för redovisningsändamål och elektroniska betalningar. Den 1 januari 2002 sattes mynt och sedlar i omlopp i tolv EU-länder.  

Det är inte alla medlemsstater som har valt att byta ut sin lokala valuta ännu, bland annat Sverige. Totalt finns det 23 länder i världen som använder Euro som valuta. 1 Euro motsvarar idag 10 svenska kronor. 

Emil Holappa Juntti

Källa: Eurons historia och syfte | Europeiska Unionen (europa.eu)