PEPP

Känslor av Utmaningar – från förväntningar till förbättring, frihet och gemenskap

Utställning av alster som nyanlända unga kvinnor skapat och nu visas upp på Studio Jala till och med den 30 juni. Värt ett besök som också gör dig som besökare delaktig i forskningsprojektet.

Ett av verken

Känslor av Utmaningar:

Från förväntningar till förbättring, frihet och gemenskap

Detta forskningsprojekt belyser utmaningar och förväntningar inom integration, så som de upplevts av unga nyanlända kvinnor i Haparanda, med syfte att framföra förslag på förbättring.

Konstnärerna, som väljer att förbli anonyma, identifierar sig som Muslimer och har varit i Sverige mellan 1 och 6 år. Projektet genomförs med en ’participatory approach’, där deltagare är aktiva i utformning av forskningsfrågor, process, innehåll och analys.

Metoden som tillämpas är ’body mapping’, vilket tillåter en analys i två lager. Individuella upplevelser visualiseras genom den främre figuren, medan stöd som skulle ha uppskattats av den som kommer som ny till ett samhälle visualiseras genom stödfiguren i bakgrunden.

 Du som besökare uppmanas bidra till forskningsresultatet och denna utställning.

Ett verk på Jala

Är du, eller har du varit, ny i ett samhälle?

Vilka utmaningar upplever/upplevde du?

Vad är/var förväntningarna på dig och vad förväntar/förväntade du dig?

Vilket stöd behöver du?

Är du, eller har du varit, del av ett samhälle dit nyanlända kommer eller kommit?

Vad är din syn på utmaningar inom integration?

Vad är dina förväntningar på nyanlända och vad tror du är nyanländas förväntningar på dig?

Vilket stöd ger du?

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss.

Tina Mykkänen
+46 (0) 70 211 58 01
tinamykkanen@gmail.com