NyheterSenaste

Viktigt mot diskriminering.

Under tisdagen den 11 februari hade främst lärare som arbetar inom yrkesprogrammen information och utbildning inom ämnet diskriminering. Föreläsarna Emma Nilsson och Ellen Söderström från Östergötland driver projektet ”Koll på jobbet” som ger stöd och handledning för elever som skall ut på APL. Viktigt för eleverna att veta sina rättigheter på sin praktikplats men även senare inom arbetslivet säger Emma Nilsson.

Emma Nilsson och Ellen Söderström

Föreläsarna gav information om projektet ”Koll på jobbet” samt information om diskrimineringslagen. Deltagarna fick också arbeta både med praktiska uppgifter men också ta ställning i olika fall om just diskriminering. De lärare som deltog upplevde utbildningen mycket positiv och givande. De tyckte också att fler lärare även inom andra program skulle kunna delta. ”Det rör alla våra elever och det är även bra för elever som går teoretiska program som förr eller senare skall ut i arbetslivet och kan då möta olika formera av diskriminering”. Koll på jobbet erbjuder undervisningsmaterial /verktyg till lärare för att kunna förebyggande diskriminering på elevernas praktikplats/arbetsplats. Nöjda lärare efter att deltagit på utbildningen var Eva Stjernström, Maritha Eliasson. Roland Hagelind, Kari Tikkala, Krister Borg, Pia Lindström, och Nils Järvi

Diskrimineringslag har Sverige haft sedan 1 januari 2009.

I Diskrimineringslagen finns sex former av diskriminering.

“Diskriminering innebär att du blir sämre behandlad än någon annan, inte på grund av vad du kan eller dina betyg, utan på grund av egenskaper som du inte kan påverka”

De sju diskrimineringsgrunderna är Etnicitet, Religion eller annan trosuppfattning, Kön, Sexuell läggning, Funktionsnedsättning, Ålder, Könsidentitet och könsuttryck.

I diskrimineringslagen finns också information om sex olika former av diskriminering. Direkt diskriminering, Indirekt diskriminering, Trakasserier, Sexuella trakasserier, Instruktioner att diskriminera, Bristande tillgänglighet.

”Från 1 januari 2015 är bristande tillgänglighet en form av diskriminering. Med bristande tillgänglighet menas att en verksamhet inte gjort tillräckligt för att person med en funktionsnedsättning ska kunna ha lika bra tillgång till verksamheten som en utan samma funktionsnedsättning.

Mer information finns på

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=koll+p%C3%A5+jobbet.se