EU AmbassadörerSenasteSenaste nytt

Den europeiska regnskogen

Europas regnskog är inte samma slags regnskog som Amazonas regnskog. I Sujetska Nationalparken i Bosnien och Hercegovina kan man hitta urtidsskogen Perućica.  

Sujetska Nationalpark grundades år 1962 och är den största (17 500 hektar) och äldsta nationalparken i Bosnien och Hercegovina. Anledningar till att den blev en nationalpark baserades mer på att det var platsen för historiska strider snarare än för bevarande.  

Perućica skogsreservat som ligger i parken grundades år 1952 som “naturreservat för vetenskapliga och pedagogiska ändamål”. Perućica är en av de två sista kvarlevande urskogar i Europa. Naturreservatet är stängt och får endast besökas i sällskap med tränade skogsvakter. Reservatet har ett område på 1400 hektar.  

Den 8:e oktober år 2020 fastslog EU-parlamentet att man ville främja en skogsförvaltningsmodell som tryggar såväl den miljömässiga som den sociala och ekonomiska hållbarheten. Tre huvudsakliga prioteringar lyftes fram: 

Hållbar förvaltning av skogar och ansvarsfulla ägare för att säkerställa sektorns ekonomiska lönsamhet. Även de samhälleliga och miljömässiga effekterna för hållbart skogsbruk bör värnas i form av ekonomiskt stöd och rättvis ersättning till skogsägare som arbetar enligt principerna för hållbar skogsförvaltning. 

Skog som kan motstå katastrofer och förhindra skogsbränder. Europaparlamentet anser att den nya skogsstrategin bör se till att EU:s skog blir mer motståndskraftig i syfte att kunna stå emot exempelvis översvämningar eller skogsbränder.  

Bekämpa importerna av trä från skog som avverkats illegalt för att främja en global hållbar skogsförvaltning. Europaparlamentet anser att det krävs större åtgärder för att förhindra illegal import av produkter och olaglig avverkning av träd. 

Emil Juntti Holappa

Källor:

Europaparlamentet om EU:s framtida skogsstrategi – North Sweden 

Sutjeska nationalpark – Sutjeska National Park – qaz.wiki