Senaste EU-nytt


Skadligt plastavfall i haven ökar vilket har gjort att EU-kommissionen föreslår nya regler på 10 av de engångsprodukter som mest har hittats på  Europas stränder och i hav. Det gäller också gamla övergivna fiskeredskap.

Plast måste användas med ansvar och engångsplast är inte ett smart val varken ekonomiskt eller ur miljösynpunkt och därför är det meningen att förslaget ska hjälpa företagen och konsumenterna att välja hållbara alternativ. Så mycket som 85% av skräpet på världens stränder är plast. Den plast som vi använder idag når även människors lungor och middagsbord, med mikroplast i luften, vatten och livsmedel och med okänd påverkan på hälsan.

Det är ofrånkomligt att vi måste ta itu med plastproblemet och det kan ge oss nya möjligheter till innovation, konkurrenskraft och arbetstillfällen säger Frans Timmermans som har ansvar för hållbar utveckling i kommissionen. Genom de nya gemensamma reglerna kommer  företagen inom EU att få en bättre konkurrensposition då de kommer att kunna utveckla stordriftsfördelar och bli konkurrenskraftiga på världsmarknaden  för hållbara produkter. Genom återanvändningssystem (såsom pantsystemet) kan företagen säkerställa en stabil försörjning av högkvalitativt material. Det kan också ge företagen ett tekniskt försprång i förhållande till andra globala konkurrenter då de söker efter incitament till mer hållbara lösningar för plastanvändning.

EU:s befolkning har minskat minskat användningen av plastpåsar sedan det togs upp 2015 och  nu tar EU tag i avsändningen av engångsplastprodukter och fiskeredskap som tillsammans står för 70 % av mängden avfall i Europas hav.

 

 

De nya bestämmelserna kommer att gälla olika för olika produkter:

  1. Det kommer att bli förbud av plast i bomullspinnar, bestick, tallrikar, sugrör, dryckesomrörare och ballongpinnar avplast. I stället ska dessa produkter framställas av mer hållbara material. På marknaden kommer engångsdryckesbehållare med plast bara att tillåtas om de har kapsyler och lock som sitter kvar på förpackningen.
  2. Medlemsstaterna måste minska användningen av livsmedelsbehållare och dryckesbägare av plast antigen genom att fastställa nationella minskningsmål, erbjuda alternativa produkter på försäljningsställena eller se till att engångsplastprodukter inte kan tillhandahållas kostnadsfritt.
  3. De som tillverkar plastartiklar ska bidra till att täcka kostnaderna för avfallshantering och sanering men även informationskampanjer för livsmedelsbehållare, förpackningar och emballage ( t.ex. för chips och godis), dryckesförpackningar och muggar, tobaksvaror med filter (t.ex. cigarettfimpar), våtservetter, ballonger och tunna plastkassar. Tillverkarna ska uppmuntras att utveckla mindre förorenade alternativ för dessa produkter.
  4. 90 % av alla engångsplastflaskor måste medlemsstaterna samla in senast 2025 genom något slags pantsystem.
  5. En tydlig och standardiserad märkning på vissa produkter kommer att krävas som visar hur avfall ska bortskaffas, produktens negativa miljöeffekter och förekomsten av plast i produkterna. Det gäller för sanitetsbindor, våtservetter och ballonger.
  6. Medvetenheten ska öka och därför måste medlemsstaterna informera konsumenterna om de negativa effekterna av nedskräpning från plast för engångsbruk och fiskeredskap samt om de tillgängliga återanvändningssystemen och avfallshanteringsmetoderna för sådana produkter.

Kommissionen vill komplettera den politiska ramen med system för producentansvar för fiskeredskap som innehåller plast. De som tillverkar fiskeredskap i plast kommer att behöva täcka kostnaderna för insamling av avfall från mottagningsanordningar i hamn och för transport och behandling av avfallet. De ska också täcka kostnaderna för åtgärder för att öka medvetenheten.

 

Kommissionen vill att dessa förslag ska behandlas som en prioriterad fråga då förslagen nu skickats till Europaparlamentet och rådet för antagande.  De vill få konkreta resultat för EU:s allmänhet före valet 2019.

För att högtidlighålla världsmiljödagen den 5 juni kommer kommissionen att inleda en EU-omfattande kampanj för att lyfta fram konsumenternas valmöjligheter och enskilda människors roll i  kampen mot plastförorening och plastavfall i havet.

Kampen mot det EU-producerade avfallet i haven är bara en del av en global utmaning men genom att EU tar tag i dessa problem kan de driva på en förändring på global nivå av genomförandet av de mål som FN har lagt fram för hållbar utveckling.

Åtgärderna som föreslagits kommer även att bidra till Europas övergång till en cirkulär ekonomi, EU:s klimatåtaganden och industripolitiska mål. 

Förslaget kommer att ge miljömässiga och ekonomiska fördelar som bland annat

  • förebygga utsläpp av 3,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter
  • förebygga miljöskador som skulle kosta motsvarande 22 miljarder euro fram till år 2030
  • medföra besparingar för konsumenterna på beräknade 6,5 miljarder euro

 

 

Källa: Europiska kommissionen