AllmänNyheter

Anita Kyösti – skolans administratör

Anita Kyösti har arbetat som assistent på Tornedalsskolan sedan 1995 och har blivit lite av “skolans mamma”. Nu inför studenten har hon extra bråda dagar med bland annat betygsregistreringar, fixa utskrifter av alla betyg som lärarna ska skriva på, ordna studentprogram och annat som eleverna behöver hjälp med. Annars till vardags är Anita som “spindeln i nätet”och arbetar med alla förekommande administrativa uppgifter på skolan som till exempel elevregistreringar, sjukanmälningar, SCB-rapporteringar, konterar fakturor, antagningarna till programmen mm. Hon kan också fixa fika till personalmöten eller hjälpa eleverna med busskort och utskrifter. Ingenting är omöjligt! Anita finns på skolans expedition, hon har alltid en hjälpande hand, ett uppmuntrande eller tröstande ord  i mötet med både elever och personal.