Rektorn har ordet

Det är glädjande att Tornedalsskolans webbtidning så snabbt fått uppmärksamhet i Norrbotten. Den 21 november var vi med i radioprogrammet Förmiddag i P4 Norrbotten, där en av våra elever intervjuades om arbetet med webbtidningen. Jag har fått många positiva reaktioner på detta i efterhand och det är roligt att vi uppmärksammas för det arbete vi gör.

”Rektorn har ordet” var från början tänkt att vända sig till er som är elever på Tornedalsskolan, men jag har förstått att andra även är inne på vår sida och läser webbtidningen. Kanske är du en elev som funderar på ditt kommande gymnasieval och då i första hand vilket program som du ska välja, men även tittar på olika skolor som erbjuder gymnasieutbildning.

Tornedalsskolan är en av flera skolor i Haparanda stad, men också den enda gymnasieskolan. Det finns många gymnasieskolor i Haparandas närhet, med de närmaste i vår tvillingstad Torneå och på den svenska sidan gymnasieskolorna i Kalix och Övertorneå.

Med dessa skolor har vi sedan tidigare upprättat olika former av samarbeten, för vi ser det som en styrka och det ger fler möjligheter för Tornedalsskolans elever. Som exempel kan nämnas samarbetet med yrkesskolan Lappia där vi bland annat har förlagt delar av Bygg- och anläggningsprogrammet och detta läsår inlett ett spännande samarbete tillsammans med Lappias Handelsprogram inom Ung företagsamhet, UF.

Vi inom skolan i Haparanda har ett gemensamt mål, och det är att vi ska ha Norrbottens bästa skola. Detta mål har vi förstås även på Tornedalsskolan. Det finns många sätt att nå det målet, och det som jag skriver under denna rubrik kommer alltid på något sätt ha en koppling till det.

Hur blir vi då Norrbottens bästa skola? Ett sätt är att titta på olika områden som vi arbetar med. Och det ska vara sådant som vi kan mäta och jämföra med andra skolor i Norrbotten. Elever, lärare och övrig personal ska veta vilket mål vi har och vad som krävs för att prestera bra. Eller bäst. Det är ju så att vi alla inte alltid kan vara bäst, men vi kan alltid göra vårt bästa.

Ett område där vi sedan tidigare vet att vi ligger i topp är just Ung företagsamhet. Genom det engagemang och den målmedvetenhet som alla inblandade visar i att vilja utveckla det som redan är bra till något bättre vet vi att vi kan bli bäst. Och kan vi vara bäst på inom ett område så finns det förstås inga hinder för att vi även ska kunna vara det inom andra. Bäst i arbetet med att bli Norrbottens bästa gymnasium och skola.

Peter Mariin

Rektor