EU AmbassadörerSenaste

Europas historia

Parlamentet i Strasbourg

EU har en lång historia som går tillbaka flera årtionden i tiden. Det hela började officiellt efter andra världskriget år 1953 när europeiska kol- och stålgemenskapen bildades. Det var Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Luxemburg, och Belgien som skapade denna gemenskap med syfte att motverka nya krig och kapprustningar i Europa. 

Det var först år 1957 och år 1958 som EU verkligen tog fart. År 1957 bildades Europeiska socialfonden som skulle förbättra och höja levnadsstandarden samt jobbmöjligheterna för medborgarna. Detta har idag lett till en stor drivkraft som är viktig för bättre utbildningar, nya jobb och mycket högre levnadsstandard. 

Det var även år 1957 som Romfördraget upprättades. Det gick ut på att bilda europeiska atomenergi gemenskapen (Euratom) och europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG). Romfördraget hölls och undertecknades av europeiska kol- och stålgemenskapens skapande länder i syfte att skapa fri rörlighet över gränserna för varor, tjänster, och människor. 

År 1958 fick EU – kommissionen sin första ordförande vid namn Walter Hallstein som stannade på posten i nio år. Det var även då dagens europaparlament fick sina rötter i europeiska kol- och stålgemenskapens gemensamma församling; ¨folkets företräde¨.   

Samma år skapade EU sin första språkordning angående officiella- och arbetsspråk. Med detta menas vilka språk som ska brukas i lagstiftning, korrespondens och andra viktiga dokument. Språkordningen finns fortfarande och uppdateras varje gång EU får ett nytt medlemsland och därmed ett nytt medlemsspråk.  

De kommande åren gör EU olika framsteg och år 1967 fick EU – kommissionen en ny huvudbyggnad i Bryssel bland annat. Sedan kommer vi till mitten av 90 – talet, som blev ett stort år för både Sverige och EU.  

År 1995 fick EU femton nya medlemsländer i med att Sverige, Finland och Österrike gick med. Samma år utsåg EU sin första ombudsman, vid namn Jacob Söderman som kommer från Finland. Hans arbete gick ut på att hantera klagomål angående administrativa missförhållanden i institutioner, byråer, kontor och organ inom EU.  

Fem år senare så skapades EU;s stadga om grundläggande rättigheter. Innan år 2000 hade man rättigheter för alla som bor i EU på olika sätt, i olika former och vid olika tidpunkter. Därför skapades EU:s stadgar om grundläggande rättigheter för att samla alla dessa på ett och samma ställe.  

Under det kommande tio åren gick tolv länder med i EU. Efter det, år 2013 gick det senaste landet, vilket var Kroatien. År 2016 hade Storbritannien en folkomröstning om det skulle lämna EU, vilket 52 % röstade ja till, vilket ledde till att Storbritannien officiellt lämnade EU år 2020. 

År 2019 var ett av många viktiga år för EU, det var då allmänheten började oroa sig för klimatkriserna. I med det så skapas en ny kommission med mål att göra EU klimatneutralt innan år 2050.     

Benita, SA3             

Källa: https://learning-corner.learning.europa.eu/learning-corner/eu-timeline_sv#/dashboard