Sverige och Finland vill öka EU samarbetet

Sverige och Finland vill öka samarbetet i EU-frågor. Inte minst inför det att Finland tar över ordförandeskapet i EU:s ministerråd i sommar. Överläggningarna inför viktiga avgöranden ska få fastare former.

– Det finns stort utrymme för ytterligare fördjupat samarbete, säger den finländske statsministern Juha Sipilä på en pressträff med sin svenske kollega Stefan Löfven (S) i Helsingfors.

Löfven har nyligen gjort den första utlandsresan  i sin nya regering, då han var på besök hos statsminister Sipilä. Det var ett självklart val att åka till Finland eftersom banden mellan Finland och Sverige är något speciellt.

De diskuterade Brexit, framtida relationer med Eu-Storbritannien, migration och EU:s kommande långtidsbudget.

En medlem (Storbritannien) är på väg att lämna och det kommer att påverka dynamiken i EU, säger Löfven och lyfter det som ett argument för att överläggningarna mellan Sverige och Finland i EU-frågor behöver bli tätare.

Stefan Löfven säger också att arbetet för alla EU-länder ska nå upp till unionens grundläggande värden. Men att det finns en lång rad på frågor som kan göras upp med svenskfinska krafter i nuläget.

Oscar

 

Källa: Aftonbladet 29 januari 2019