EU-nytt

Forskning och Innovation är viktigt! därför delar Europeiska Unionen ut miljonbelopp till olika forskningsprojekt i Europa.

Luleå tekniska universitet (LTU) får pengar för att utarbeta en strategi för att skydda miljön och främja människors hälsa.  Kungliga tekniska högskolan (KTH) ska satsa sina pengar på att utveckla nya bekämpningsmedel för ett hållbart jordbruk och Karolinska institutet (KI)
får pengar för att utveckla nästa generations antikroppsprofilering.

Europeiska innovationsrådet (EIC) har noggrant utvalt dessa projekt som drivs av EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020.

 Om du vill veta mer

http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-6148_en.htm

Källa: EU-kommissionen i Sverige 2018-10-23