Visste du att…

EU-kommissionen har nyligen publicerat hur utbildning för elever utvecklats i medlemsländerna det senaste året. Resultatet av undersökningen visar att medlemsländernas skolor och utbildningar sakta blir bättre i Europa men att det krävs ännu mer reformer för att flera elever kan få en grundläggande förmåga att läsa, skriva och räkna.

Undersökningen visar att

  • Sverige är ett av de länder som investerar mest i utbildning 
  • Sverige är ett av de länder där flest elever läser vidare efter studenten
  • Elevers grundläggande färdigheter i Sverige har ökat men att vi har svårigheter med lärarbrist och en växande ojämlikhet i skolan.
  • Elever i Sverige har goda kunskaper om medborgarfrågor och delaktighet i demokratiska processer (temat för årets översikt) är bland Europas främsta

 

Om du vill läsa mer om utbildningsöversikten

http://europa.eu/rapid/latest-press-releases.htm

Källa; EU kommissionen i Sverige 2018-10-16