Utvärdering av skolans arbete med Europaparlamentets ambassadörsskole program

Projektledaren Rasmus Jonsson från Pedagogiskt Centrum i Göteborg besökte Tornedalsskolan på uppdrag av Europaparlamentet för att utvärdera skolans arbete med EPAS (Europaparlamentets ambassadörsskola).

Med på mötet var också tillträdande barn-och utbildningsnämndens ordförande Nicklas Olsson, skolpolitiker Per-Arne Kerttu, juniorambassadörerna Emma Gard, Ida Espri och Fanni Heroja, lärarna Anna Merefält och Marianne Rönnqvist, intendent Sanna Keränen, rektor Peter Mariin samt Haparandabladet reporter Lisette Olsson Höghäll

Anna Merefält, seniorambassadör hälsade alla välkomna och inledde med att berätta för de inbjudna om skolans arbete för att bli certifierade som Europaparlamentets ambassadörsskola 2017 och det arbete som gjorts fram till idag. Därefter redogjorde Rasmus Jonsson syftet med EPAS . Det har genom åren varit lågt valdeltagande till Europaparlamentet och  därför bestämde EU att något måste göras för att öka kunskapen om parlamentarisk demokrati. För att få bli EU:s ambassadörsskola krävs att skolan arbetar för att sprida information om EU till så många som möjligt genom att ha antingen en digital eller levande infopoint,  arbeta med demokratifrågor och uppmärksamma Europadagen.

Rektor Peter Mariin visade bilder och berättade skolans historia och intendent Sanna Keränen delade med sig av minnen från sin skoltid på Eurogymnasiet som fanns under en tid i ett samarbete mellan Haparanda och Torneå.

Marianne Rönnqvist också seniorambassadör, visade film från juniorambassadörernas arbete då de bland annat besökte olika grundskolor för att berätta om EU och senaste resan till Europaparlamentet i Strasbourg. 

Juniorambassadörerna Ida, Emma och Fanni hade gjort en fin presentation om staden Haparanda och berättade för de inbjudna om kommande projekt som samhällseleverna också har varit med och tävlat med för att få bli parlamentariker för en dag i Strasbourg. Projektet är ett gränsöverskridande samarbete med en klass på gymnasieskolan i Torneå och deras lärare Mikko Kumulaien under temat EU-valet din möjlighet att påverka. Projektet vill  fördjupa elevsamarbeten över gränsen genom att ge eleverna möjligheter att utbyta idéer och tankar om demokratiska värden och därigenom öka förståelsen för varandras kulturer och hur samarbete kan överbrygga hinder och främja samförstånd. Samarbetet ska utmynna i ett evenemang på Rajala den 9 maj på Europadagen där olika aktörer ska medverka och eleverna visar upp samarbetet.

Haparandabladet 7 dec 2019

Projektledaren Rasmus Jonsson på uppdrag av EU var nöjd skolans arbete hittills och såg fram emot att få ta del av skolans fortsatta arbete som ambassadörsskola. Efter mötet bjöd blivande Barn-och utbildningsnämndens ordförande Nicklas Olsson och skolpolitiker Per-Arne Kerttu in eleverna att komma och berätta för kommunfullmäktige om sitt arbete som juniorambassadörer och Haparandabladet skrev ett reportage om skolans EU-arbete.