Elevrådet

Elevrådet

I elevrådet diskuteras olika ämnen kring skolan och eleverna. Elevrådet finns till för att föra fram elevernas åsikter och även ta beslut kring skolans bästa. De områden som eleverna ser och vill förändra i vardagen, det kan möjliggöras i elevrådet. 

Att organisera ett fungerande elevråd kräver arbete. Det behövs någon form av system som fungerar år efter år och det behövs en vuxen som kan agera bollplank och en ledning som backar upp. Vårt bollplank i år är Kalle Hallgren och finns där som ett stöd. Vi kan även säga att personalen i skolan stöder vårt arbete och hjälper gärna till. Eleverna är inte ensamma.

Möten är var fjärde vecka, oftast torsdagar klockan 11:00. Eftersom vi är en relativt liten skola så har vi försökt få en representant från varje klass, men det gick inte som planerat. Tio medlemmar totalt som vi kan kalla för vårt elevråd, fem av dem sitter i styrelsen. I styrelsen sitter ordförande Hampus Täikkö (NA 3), viceordförande Patrik Paldanius (BA 3), sekreterare Julia Vallgren (NA 2), vicesekreterare Elin Grundström (SA 3) och ekonomiansvarig Eeli Hentilä (EK 2). Varje år är det omval för samtliga positioner, så alla elever kan vara med och ha en chans att sitta i styrelsen. Även fast det inte finns representanter från varje klass så vill elevrådet att alla elever ska kunna göra sin röst hörd. Så om det finns något ni undrar eller vill påpeka, kom då och prata med någon i elevrådet eller ta upp det under klassrådet. Sedan kan elevrådet diskutera punkten under ett möte. Alltid så ser man inte jobbet som elevrådet gör och det kan tyckas lite onödigt. Kom då ihåg att vi elever faktiskt har en röst och vi kan påverka.