Senaste nytt

Säkerheten i skolan

Våld, hot och i vissa fall även vapen. Frågan kring säkerheten för personal och elever i skolmiljön är ett ämne som kommit att bli allt mer aktuellt och diskuteras flitigt på sociala medier, i olika forum och i media. Då kommer frågan även fram, hur säker är min skola?

Vår skola, Tornedalsskolan har en krisgrupp som består av ett antal personer som har en koppling till skolan. Bland annat så är intendenten Sanna Keränen och rektorn Peter Marin med i den. De jobbar för att få fram en så kallad krisplan. Den har de tagit fram tillsammans med säkerhetssamordnaren Andreas Pääjärvi som driver säkerhetsfrågorna i Haparanda kommun. Den var mycket efterfrågad. Nyligen har den genomgått ledningsgruppen och ska snart bli aktuell för hela personalen och eleverna. Krisplanen innefattar allt som personalen och krisgruppen ska göra när skolan blir drabbad av t.ex. dödsfall.

Dock är vår skola inte skyddad helt mot säkerhetsrisker. Vi kan inte stirra blint på att vi har en krisgrupp som försöker göra skolan så säker som möjligt. Vår skola är en öppen skola med öppna dörrar, vem som helst kan komma in. När vi frågade om detta av intendenten så svarade hon att “personalen och eleverna alltid ska reagera om det kommer in personer som inte ska vistas på skolan. Alla hot tas på allvar. Skolledningen är ansvarig för skolans personal och elever och deras säkerhet. Det betyder också att alla i skolan är skyldiga att anmäla om något hotar säkerheten, för skolledningen är inte alltid där på plats”. Hon förtydligade dock också om att eleverna inte behöver känna sig oroliga, eftersom att skolan är en trygg plats. Personalen är också väldigt måna om allas säkerhet och det är ett arbete de driver framåt  – att göra skolan tryggare.

Mycket arbete bedrivs bakom kulisserna som inte eleverna känner till och det kan vi alla elever säkert förstå. Hur som helst, så tycker jag personligen att hos personal och elever råder en oklarhet. Varken elever eller personal vet till 100% vad de ska göra om en säkerhetsrisk sker och vad de får eller inte får göra. Därför tycker jag att skolledningen ska gå ut med denna information till alla elever och personal som vistas på vår skola. Förklara hur det ska gå till och kanske till och med ha övningar för att förbereda alla, eftersom att det kan göra stora skillnader.