Elevrådets ordförande

Hampus Täikkö är elevrådets ordförande. Hampus är engagerad och med i elevrådet för att han vill vara med och leda. Han gillar att inspirera och lyssna på vad andra ungdomar tycker och tänker och skapa något kreativt utifrån det. Genom elevrådet kan unga göra sin röst hörd. Hampus anser att elevrådet har möjligheter och inflytande att påverka i skolfrågor, både skolledning och politiker och därför fyller elevrådet en viktig funktion. Vidare säger Hampus att ingen fråga är för svår eller för stor och de som vill kan bli medlemmar. Elevrådsmötena är öppna för alla, det är bara att komma och lyssna eller framföra sina tankar och åsikter.