PEPPSenaste nytt

Rektorn har ordet

Ljuset är tillbaka och solen lyser upp de ovanligt stora snödrivorna som omger oss. Det dröjer inte länge så börjar drivorna smälta av solens strålar. Solljuset påverkar oss mer än många tror. När ljuset återvänder brukar de flesta av oss känna att vi blir piggare och får mer energi. Forskning visar att cellerna i vår kropp påverkas av ljuset vilket har betydelse för många olika processer i kroppen. Bland annat ämnesomsättning och produktionen av hormoner som insulin och melatonin. För en sund livsstil är forskarna överens om att det är bra att dagligen vara ute och röra på sig samtidigt som man får solljus. Den extra energi en sund livsstil ger är värdefull för er som studerar och vill göra bra prestationer när det gäller inlärning och kunskap. 

Många av er förbereder sig nu inför de nationella proven. Från och med 1 januari 2018 finns nyheter i regelverket kring nationella prov. Det har visat sig att det finns variationer i betygssättning mellan skolor i landet. För att utjämna dessa variationer införs lagändringar som ska klargöra de nationella provens funktion. Till exempel säger lagändringen att lärare inte bör rätta sina egna elevers nationella prov och de nationella proven ska vara avidentifierade vid rättningstillfället. Dessutom införs nya regler i skollagen som klargör att resultatet på ett nationellt prov särskilt ska beaktas vid betygssättning. Från hösten 2018 kommer delar av proven att digitaliseras. Inledningsvis gäller det enbart uppsatsskrivning men kommer på sikt att utökas för att 2022 gälla fullt ut i hela landet. Digitala prov ska öka likvärdigheten i betygssystemet och göra hanteringen av de nationella proven effektivare. 

Ansökningsprocessen när det gäller att starta nationellt godkänd idrottsutbildning, NIU, inom friidrott är avslutad och vi väntar nu på besked från Skolverket. Att ha en skola med nationellt godkänd idrottsutbildning i Haparanda gör att fler ungdomar kan ägna sig åt en elitsatsning i en idrott samtidigt med sina gymnasiestudier. I arbetet med att bli Norrbottens bästa skola görs det satsningar när det gäller er hälsa eftersom vi vet att hälsa och lärande hänger ihop. De olika hälsosatsningarna inom Haparanda stad kommer att presenteras inom kort. För Tornedalsskolan innebär det att bland annat att vi tittar på fler aktiviteter för en ökad fysisk aktivitet och hälsosam livsstil för er alla. Målsättningen och en effekt av hälsosatsningen gör att fler ungdomar i staden blir intresserade av rörelse och hälsa och att vi får så många som möjligt med en god hälsa och de bästa framtidsutsikterna. 

Peter Mariin

rektor