Europaparlamentets grupper och svenska ledamöter

200 miljoner EU-medborgare valde i maj 2019 vilka Europaparlamentariker som skulle representera dem. När resultatet var klart träffades de nyvalda ledamöterna den 2 juli i sommar och började organisera sig i grupper med liknande politiska ståndpunkter.

En politisk grupp måste bestå av minst 25 ledamöter från minst en fjärdedel av medlemsländerna (sju länder) enligt parlamentets regler.

En ledamot kan bara tillhöra en politisk grupp men kan välja att inte tillhöra någon grupp. De betecknas då som ”grupplösa”. Det finns för närvarande 57 ledamöter som är grupplösa.

Under mandatperioden kan när som helst nya politiska grupper bildas om de uppfyller de nödvändiga kraven, vilket sju grupper gör i dagsläget. Fördelar med att vara en politisk grupp är att de har betydelse för fastställande av parlamentets dagordning, de tilldelas mer talartid under debatterna, får mer kontorsutrymme, mer personal och en större budget för att organisera möten och distribuera information. De beslutar även om inrättandet av parlamentariska utskott och delegationer.

Så har ledamöterna grupperat sig denna mandatperiod:

Europeiska folkpartiets grupp (EPP)

EPP är den största av de sju politiska grupperna i Europaparlamentet med 182 ledamöter från hela EU med undantag för Estland och Storbritannien. Gruppens mål är att skapa ett mer konkurrenskraftigt och demokratiskt Europa. De prioriterar även migration, handel och sysselsättning.

Sverige har sex ledamöter i denna grupp. Jörgen Warborn (M), Tomas Tobé (M), Sara Skyttedal (KD), David Lega (KD), Jessica Polfjärd (M) och Abra Kokalari (M)

S&D gruppen

Progressiva förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet är den näst största gruppen i Europaparlamentet med 152 ledamöter. Gruppen har en tydlig proeuropeisk profil och fokuserar på sociala frågor bland annat jämlikhet och kampen mot klimatförändringar. De länder som inte finns representerade i denna grupp är Irland och Tjeckien.

Sverige har fem ledamöter i denna grupp. Erik Bergkvist (S), Johan Danielsson (S), Helén Fritzon (S), Jytte Guteland (S) och Evin Incir (S)

Renew Europé-gruppen (RE)

Rebew Europé, en ny grupp med 108 ledamöter i parlamentet och har representanter från 22 EU länder. Denna EU-vänliga grupp inriktar sig på medborgarnas behov och på att hitta EU-lösningar på europeiska problem.

Sverige har tre ledamöter i denna grupp: Abir Al-Sahlani (C), Fredric Federley (C), Karin Karlsbro (L)

De gröna/Europeiska fria alliansen

Är Europaparlamentets fjärde starkaste politiska kraft och har 74 ledamöter i parlamentet. 16 EU-länder finns representerade i gruppen. Fokus ligger på miljö och social rättvisa – de vill motverka klimatförändringarna genom en fullständig övergång till miljövänlig energi och garantera mänskliga rättigheter och jämlikhet för alla.

Sverige har två ledamöter i denna grupp. Alice Kuhnke (MP) och Per Holmgren (MP)

Identitet och demokrati (ID) är en ny grupp med 73 ledamöter. I gruppen ingår nio olika länder, flest från Italien och Tyskland. Deras fokus ligger på att skapa jobb och tillväxt, öka säkerheten och motverka olaglig invandring samt göra EU mindre byråkratiskt.

Sverige har ingen ledamot i denna grupp.

Europeiska konservativa och reformister (ECR)

Mitten-höger-gruppen Europeiska konservativa och reformister har 62 ledamöter i parlamentet. Ledamöterna kommer från 15 EU-länder. ECR-gruppen anser att Europa är i behov av förändring med mindre centralisering och mindre byråkrati. De vill främja rättvis och fri handel, ekonomisk återhämtning, tillväxt och konkurrenskraft samt reformera EU:s migrationssystem.

Sverige har tre ledamöter i denna grupp. Charlie Weimers (SD), Jessica Stegrud (SD) och Peter Lundgren (SD)

Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster

Står till vänster på den politiska skalan, och är den minsta aktören i Europaparlamentet med 41 ledamöter från 14 EU-länder. Gruppen har sitt fokus på klimaträttvisa, skatterättvisa och arbetstagarrättigheter samt genomförandet av mänskliga rättigheter.

Sverige har en ledamot i denna grupp. Malin Björk (V)

Sverige har totat 20 ledamöter i Europaparlamentet  av 746 ledamöter denna valperiod.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *