Julia sekreterare i elevrådet

Julia Vallgren går andra året på naturvetenskapsprogrammet och är sekreterare i elevrådet. Julia berättar att som sekreterare skriver hon ned allt som tas upp på mötena och inför varje möte skriver hon en dagordning till ordföranden. På frågan varför hon är engagerad i elevrådet svarar hon att det är roligt att få vara med och bestämma och ta beslut. Julia tycker också om att kunna influera och påverka i skolan även om det gäller små saker. Hennes önskan är att elevrådet ska få göra något stort som verkligen märks på skolan -”så att alla elever ser att vi elever kan påverka vår skolvardag”. Hittills har elevrådet den här hösten arbetet med ta fram nya ordningsregler tillsammans med rektor.